« Heb 10:33 List do Hebrajczyków 10:34 Heb 10:35 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo i więźniów (zemną) żałowaliście, i rozchwycenie majętności waszych z radością przyjęliście, wiedząc że macie lepszą majętność i trwałą w niebiesiech.
2.WUJEK.1923Albowiemeście i z więźniami społu utrapieni byli i złupienie majętności waszych przyjęliście z weselem, wiedząc, iż wy macie majętność w niebie lepszą i trwającą.
3.RAKOW.NTAbowiemeście i w zwiąskach moich zemną spółcierpieli, i rozszarpanie majętności waszych z weselemeście przyjęli, wiedząc iż macie u samych siebie lepszą majętność na niebiesiech, i trwającą.
4.GDAŃSKA.1881Albowiemeście i z więzienia mego ze mną utrapieni byli i rozchwycenie majętności waszych przyjęliście z radością, wiedząc, że macie w sobie lepszą majętność w niebie, i trwającą.
5.GDAŃSKA.2017Cierpieliście bowiem ze mną w moich więzach i przyjęliście z radością grabież waszego mienia, wiedząc, że macie w sobie lepszą i trwałą majętność w niebie.
6.JACZEWSKIboleliście nad uwięzionymi; i na rabunek majętności swoich z radością patrzyliście, wiedząc o tem, że macie lepsze i trwalsze dziedzictwo.
7.SYMONBoście i z uwięzionymi spółcierpieli, i zrabowanie mienia waszego przyjęliście z weselem, wiedząc, że posiadacie majętność lepszą i trwałą.
8.DĄBR.WUL.1973Albowiem cierpieliście wspólnie z uwięzionymi i nawet zrabowanie własnego mienia przyjęliście z weselem wiedząc, że posiadacie majętność lepszą i trwalszą.
9.DĄBR.GR.1961Albowiem cierpieliście wspólnie z uwięzionymi i nawet zrabowanie własnego mienia przyjęliście z weselem, wiedząc, że posiadacie bogactwa lepsze i trwalsze.
10.TYSIĄCL.WYD5Albowiem współcierpieliście z uwięzionymi, z radością przyjęliście rabunek waszego mienia, wiedząc, że sami posiadacie majątek lepszy i trwały.
11.BRYTYJKACierpieliście bowiem wespół z więźniami i przyjęliście z radością grabież waszego mienia, wiedząc, że sami posiadacie majętność lepszą i trwałą.
12.POZNAŃSKAPrzecież i uwięzionym okazaliście współczucie i z radością znieśliście grabież waszego mienia, wiedząc, że sami posiadacie dobra lepsze i trwałe.
13.WARSZ.PRASKAWspółcierpieliście z uwięzionymi, pogodziliście się w pogodzie ducha z tym, że was z wszystkiego ograbiono, pamiętając o tym, że posiadacie dobra o wiele cenniejsze i bardziej trwałe.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bowiem i współczuliście moim pętom, i przyjęliście z radością grabież waszych majętności, wiedząc, że macie lepszy, czekający w Niebie majątek.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITBo przecież dzieliliście cierpienia z więźniami i z radością przyjęliście grabież swego mienia, wiedząc, że sami posiadacie majątek lepszy - i trwały.
16.TOR.NOWE.PRZ.Albowiem współczuliście więzom moim, a grabież swojego mienia przyjęliście z radością, wiedząc, że macie w sobie majętność w niebie, lepszą i trwałą.