« Psal 37:19 Księga Psalmów 37:20 Psal 37:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(36:20b) ❬Bo grzesznicy zaginą❭, (36:21) nieprzyjaciele zaprawdę boży, nagle gdy będą poczczeni i powyszeni, schodząc, jako dym schodzi.
2.PS.PUŁAWSKI(36:20b) Bo grzesznicy zaginą, (36:21) ale nieprzyjaciele boży, nagle jako będą poćcieni i powyszszeni, zagin[aj]ąc jako dym ginie.
3.WUJEK.1923Albowiem grzesznicy zaginą: a nieprzyjaciele Pańscy, skoro będą uczczeni i wyniesieni, ustawając, jako dym ustaną.
4.GDAŃSKA.1881Ale niezbożni poginą, a nieprzyjaciele Pańscy, jako tłustość barania z dymem niszczeje, tak oni zniszczeją.
5.GDAŃSKA.2017Niegodziwi zaś wyginą, a wrogowie PANA znikną jak tłuszcz barani, jak dym się rozwieją.
6.PS.BYCZ.1854Lecz bezbożni zginą; a,-nieprzyjaciele Pana, jak droga-tłustość baranków, pożarci-będą; oni, z-dymem znikną.
7.GÖTZE.1937Bowiem bezbożni poginą; wrogowie Pańscy przemijają jak przepych pastwisk, znikają jak dym.
8.CYLKOWAlbowiem niegodziwcy zaginą, a wrogi Boga jak krasa łąk znikną, jako dym znikną.
9.KRUSZYŃSKIKaf. Bezbożni zaś zginą, a nieprzyjaciele Pańscy, jak obfitość pastwiska niszczeje, tak oni w dymie zniszczeją.
10.ASZKENAZY Bo niegodziwi wyginą a wrogowie Jehowy, jako najpyszniejsze łąki pójdą z dymem.
11.SZERUDAZaiste, bezbożni wyginą, a nieprzyjaciele Pana są jak ogień w piecu, zniszczeją, pójdą z dymem.
12.TYSIĄCL.WYD1(36:20) {Kaf} Niezbożni natomiast poginą, wrogowie Pana jak krasa łąk zwiędną, jak dym się rozwieją.
13.TYSIĄCL.WYD5{Kaf} Występni natomiast wyginą; wrogowie Pana jak krasa łąk zwiędną, jak dym się rozwieją.
14.BRYTYJKAZaiste, bezbożni wyginą, A nieprzyjaciele Pana są jak ogień w piecu, zniszczeją, pójdą z dymem.
15.POZNAŃSKAAle bezbożni zginą, wrogowie Jahwe przeminą jak łąk ozdoba, znikną jak dym.
16.WARSZ.PRASKA[Kaf] A niegodziwcy muszą zginąć, jak łąki zielone więdną, tak nikną wrogowie Pana, przeminą, jak dym ulecą.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo niegodziwcy zaginą; wrogowie WIEKUISTEGO znikną jak piękno łąk, znikną jak dym.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITGdyż bezbożni wyginą, A wrogowie PANA jak trawa na pastwiskach pójdą z dymem.