« Psal 37:2 Księga Psalmów 37:3 Psal 37:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(36:3) Pwaj w Gospodna a czyń dobrotę, a przebywaj na ziemi, i pastwion będziesz w bogacstwiech jego.
2.PS.PUŁAWSKI(36:3) Pwaj w Bog a czyń dobrotę, bydli na ziemi, a pastwion będziesz w bogactwiech jego.
3.WUJEK.1923Miéj nadzieję w Panu, a czyń dobrze: i mieszkaj na ziemi, a będziesz się karmił jéj bogactwy.
4.GDAŃSKA.1881Ufaj w Panu, a czyń dobrze; mieszkajże na ziemi, a żyw się sprawiedliwie.
5.GDAŃSKA.2017Ufaj PANU i czyń dobrze; będziesz mieszkał na ziemi i na pewno będziesz nakarmiony.
6.PS.BYCZ.1854Ufaj w-Panu, i czyń dobrze; zamieszkuj ziemię, karm-się rzetelnością;
7.GÖTZE.1937Ufaj Panu i czyń dobrze; mieszkaj w kraju i postępuj wiernie.
8.CYLKOWZaufaj Bogu i czyń dobrze, żyj w kraju i pielęgnuj prawdę.
9.KRUSZYŃSKIBeth. Ufaj Panu i czyń dobrze, zamieszkuj ziemię i strzeż prawdy.
10.ASZKENAZY Miej ufność w Jehowie i czyń dobrze, trzymaj się ziemi a prawda niechaj będzie wierną twą paszą.
11.SZERUDAZaufaj Panu i czyń dobrze, żyj w kraju i dbaj o wierność!
12.TYSIĄCL.WYD1(36:3) {Bet} Miej ufność w Panu i czyń, co dobre, byś mieszkał na ziemi i żył bezpiecznie.
13.TYSIĄCL.WYD5{Bet} Miej ufność w Panu i postępuj dobrze, mieszkaj na ziemi i dochowuj wierności.
14.BRYTYJKAZaufaj Panu i czyń dobrze, Mieszkaj w kraju i dbaj o wierność!
15.POZNAŃSKAZłóż nadzieję w Jahwe i czyń, co dobre, a będziesz mieszkał w kraju i żył bezpiecznie.
16.WARSZ.PRASKA[Bet] Panu zaufaj i czyń tylko dobro, ziemię tę uczyń swym domem i ciesz się pokojem!
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaufaj WIEKUISTEMU i czyń właściwie; żyj w kraju oraz pielęgnuj prawdę.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITZaufaj PANU i postępuj dobrze, Mieszkaj w swej ziemi i dbaj o wierność!