« Psal 37:38 Księga Psalmów 37:39 Psal 37:40 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(36:41) Ale zbawienie prawych od Gospodna i zaszczytca jich jest w czas zamącenia.
2.PS.PUŁAWSKI(36:41) Ale zbawienie prawych od Gospodna i zaszczytca jich jest w czas zamętu.
3.WUJEK.1923A zbawienie sprawiedliwych od Pana: i obrońcą ich czasu utrapienia.
4.GDAŃSKA.1881Wszakże zbawienie sprawiedliwych jest od Pana, który jest mocą ich czasu uciśnienia.
5.GDAŃSKA.2017Zbawienie zaś sprawiedliwych pochodzi od PANA; on jest ich siłą w czasie utrapienia.
6.PS.BYCZ.1854Lecz-ocalenié sprawiedliwych, pochodzi od-Pana; On, twiérdzą-ich, w-czasie ucisku.
7.GÖTZE.1937Ale zbawienie sprawiedliwych jest od Pana, On jest ich siłą czasu uciśnienia.
8.CYLKOWA zbawienie sprawiedliwych od Boga, On obroną ich w czas niedoli.
9.KRUSZYŃSKITaw. A zbawienie sprawiedliwych od Pana, który jest ich obroną czasu uciśnienia.
10.ASZKENAZY A wybawienie sprawiedliwych jest od Jehowy, ich twierdzy warownej w czas ucisku.
11.SZERUDAWszakże zbawienie sprawiedliwych jest od Pana, On jest ich obroną czasu niedoli.
12.TYSIĄCL.WYD1(36:39) {Taw} Zbawienie sprawiedliwych pochodzi od Pana; On ich ucieczką w czasie utrapienia.
13.TYSIĄCL.WYD5{Taw} Zbawienie sprawiedliwych pochodzi od Pana; On ich ucieczką w czasie utrapienia.
14.BRYTYJKAZbawienie sprawiedliwych przychodzi od Pana, On jest ich obroną w czasie niedoli.
15.POZNAŃSKAWybawieniem sprawiedliwych jest Jahwe, On ich ucieczką w czas utrapienia.
16.WARSZ.PRASKA[Taw] Sprawiedliwym zaś ześle Pan wybawienie, On będzie im ostoją, gdy przyjdą dni ucisku.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zbawienie sprawiedliwych jest od WIEKUISTEGO, On ich obroną w czas niedoli.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITZbawienie sprawiedliwych pochodzi od PANA, On jest ich zabezpieczeniem w czasie prześladowań.