« Psal 37:3 Księga Psalmów 37:4 Psal 37:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(36:4) Kochaj sie w Bodze, a da-ć prośby sierca twojego.
2.PS.PUŁAWSKI(36:4) Kochaj sie w Bodze, a da-ć prośby sierca twego.
3.WUJEK.1923Kochaj się w Panu, i da tobie prośby serca twego.
4.GDAŃSKA.1881Kochaj się w Panu, a dać prośby serca twego,
5.GDAŃSKA.2017Rozkoszuj się PANEM, a on spełni pragnienia twego serca.
6.PS.BYCZ.1854Oraz-pój-się-rozkoszą, w Panu; a-On-zadość-uczyni ci, żądaniom serca-twojego.
7.GÖTZE.1937Rozkoszuj się Panem; a da ci prośby serca twego.
8.CYLKOWI napawaj się Bogiem, a spełni życzenia serca twojego.
9.KRUSZYŃSKIKochaj się w Panu, a spełni ci prośby serca twego.
10.ASZKENAZY I miej rozkosz Twą w Jehowie a da ci On to, czego serce twe pragnie.
11.SZERUDAI kochaj się w Panu, a spełni życzenia serca Twego!
12.TYSIĄCL.WYD1(36:4) Raduj się w Panu, a On da tobie, czego żąda twe serce.
13.TYSIĄCL.WYD5Raduj się w Panu, a On spełni pragnienia twego serca.
14.BRYTYJKARozkoszuj się Panem, A da ci, czego życzy sobie serce twoje!
15.POZNAŃSKANiech Jahwe będzie twą rozkoszą, a użyczy ci [wszystkiego], czego serce twoje pragnie.
16.WARSZ.PRASKAI tylko w Panu szukaj szczęścia, a On wypełni Twego serca pragnienia.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Napawaj się WIEKUISTYM, a spełni życzenia twojego serca.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITRozkoszuj się PANEM, A spełni pragnienia twego serca.