« 2Moj 14:28 2 Księga Mojżeszowa 14:29 2Moj 14:30 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPAle synowie izrahelszczy przeszli są pośrzod suchego morza a wody jim były jako mur na prawo i na lewo.
2.WUJEK.1923A synowie Izraelowi szli przez pośrodek suchego morza: a wody im były jako miasto muru po prawéj i lewéj stronie.
3.GDAŃSKA.1881Synowie zaś Izraelscy szli po suszy środkiem morza, a wody im były jako mur, po prawej stronie ich, i po lewej stronie ich.
4.GDAŃSKA.2017Lecz synowie Izraela szli po suchej ziemi środkiem morza, a wody były dla nich murem, po ich prawej i lewej stronie.
5.CYLKOWA synowie Israela przeszli po suszy środkiem morza; a wody były im ścianą, z prawej i z lewej ich strony.
6.KRUSZYŃSKILecz synowie Izraela szli po suszy w środku morza, a wody były dla nich murem z ich prawej i lewej strony.
7.MIESESNatomiast Synowie Izraela kroczyli po suszy środkiem morza, a wody były im murem po ich lewicy i po ich prawicy.
8.TYSIĄCL.WYD5Izraelici zaś szli po suchym dnie morskim, mając mur wodny po prawej i po lewej stronie.
9.BRYTYJKASynowie izraelscy zaś przeszli po suchym gruncie środkiem morza, a wody były im jakby murem po ich prawej i lewej stronie.
10.POZNAŃSKAAle Izraelici przeszli po suchym gruncie przez środek morza, bo wody [stanęły] dla nich murem po ich prawej i lewej stronie.
11.WARSZ.PRASKATymczasem Izraelici przeszli suchą nogą przez środek morza, mając jakby mur z wody po prawej i lewej stronie.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś synowie Israela przeszli po suszy środkiem morza; a wody były dla nich ścianą, z prawej i z lewej ich strony.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITSynowie Izraela natomiast przeszli środkiem morza suchą stopą. Gdy szli, wody morskie stały murem po ich prawej i lewej stronie.