« 2Moj 14:3 2 Księga Mojżeszowa 14:4 2Moj 14:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA zatwardzęć serce jego i będzieć was ścigać, a osławion będę na farao❬no❭wi i na wszej jego wojszcze, i będąć wiedzieć Ejipszczy, iżeć jeśm ja Pan”. A uczynili są tak.
2.WUJEK.1923I zatwardzę serce jego, i gonić was będzie; i uwielbion będę w Pharaonie, i we wszystkiem wojsku jego: a poznają Egiptyanie, żem ja jest Pan. I uczynili tak.
3.GDAŃSKA.1881I zatwardzę serce Faraonowe, że je gonić będzie; i uwielbiony będę w Faraonie i we wszystkiem wojsku jego; a poznają Egipczanie, żem Ja Pan; i uczynili tak.
4.GDAŃSKA.2017I zatwardzę serce faraona, tak że będzie ich ścigać. I będę wysławiony dzięki faraonowi i dzięki całemu jego wojsku, a Egipcjanie poznają, że ja jestem PAN. I tak uczynili.
5.CYLKOWI ukrnąbrnię serce Faraona, i będzie gonił za nimi, i wsławię się przez Faraona i przez całe wojsko jego, a poznają Micrejczycy, żem Ja Wiekuisty!" I uczynili tak.
6.KRUSZYŃSKIA ja zatwardzę serce faraona i będzie ścigał za nimi; a ja będę uwielbion przez faraona i przez wszystko wojsko jego i poznają Egipcjanie, źem ja jest Jahwe". I tak uczynili.
7.MIESESLecz Ja uczynię zatwardziałem serce Faraona i on będzie ścigał ich, ja zaś wsławię się na Faraonie i na całem wojsku jego, a Egipcjanie poznają, iż Ja jestem Wiekuistym”. – Oni uczynili tak.
8.TYSIĄCL.WYD5Uczynię upartym serce faraona, i urządzi pościg za wami. Wtedy okażę potęgę moją nad faraonem i nad całym jego wojskiem. Poznają wówczas Egipcjanie, że Ja jestem Pan. I tak uczynili.
9.BRYTYJKAPrzywiodę do zatwardziałości serce faraona i będzie ich ścigał. Ja zaś okryję się chwałą kosztem faraona i całego jego wojska i poznają Egipcjanie, żem Ja Pan. I tak uczynili.
10.POZNAŃSKAJa zatem uczynię serce faraona nieczułym, tak że pocznie ich ścigać, a okażę swoją moc nad faraonem i nad całym jego wojskiem. Wtedy to poznają Egipcjanie, że Jam jest Jahwe.Oni więc tak uczynili.
11.WARSZ.PRASKAWtedy Ja uczynię jak głaz serce faraona i sprawię, że ruszy on w pościg [za wami]. A wówczas Ja z całą moją potęgą przeciwstawię się siłom faraona i będą zmuszeni Egipcjanie uznać, że Ja jestem Jahwe. I tak [Izraelici] uczynili.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Uczynię twardym serce faraona i będzie za nimi gonił, i wsławię się przez faraona oraz przez całe jego wojsko, a Micrejczycy poznają, że Ja jestem WIEKUISTY. Zatem tak uczynili.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITJa natomiast zatwardzę serce faraona i będzie was ścigał. Wówczas wsławię się kosztem faraona i całej jego armii. Egipcjanie przekonają się, że Ja jestem PAN. I lud tak uczynił.