« Rut 4:18 Księga Rut 4:19 Rut 4:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Ezron zrodził Aram, Aram zrodził Aminadab,
2.GDAŃSKA.1881A Hesron spłodził Rama, a Ram spłodził Aminadaba;
3.GDAŃSKA.2017A Chesron spłodził Rama, a Ram spłodził Amminadaba;
4.CYLKOWA Checron spłodził Rama, a Ram spłodził Amminadaba;
5.KRUSZYŃSKIHecron zrodził Rama; Ram zrodził Aminadaba;
6.TYSIĄCL.WYD5Chesron był ojcem Rama, Ram był ojcem Amminadaba.
7.BRYTYJKAChesron zrodził Rama, Ram zrodził Amminadaba.
8.POZNAŃSKAod Cheszrona zaś pochodzi Ram, a od Rama Amminadab.
9.WARSZ.PRASKACherson był ojcem Rama, Ram był ojcem Amminadaba,
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A Checron spłodził Rama, a Ram spłodził Aminadaba;
11.EIB.BIBLIA.2016.LITChesron był ojcem Rama, Ram był ojcem Aminadaba.