« Rut 4:5 Księga Rut 4:6 Rut 4:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Który odpowiedział: Odstępuję prawa bliskości; bo potomstwa domu mego gładzić nie mam. Ty używaj przywileju mego, którego ja rad zeznawam, że nie mam.
2.GDAŃSKA.1881Odpowiedział powinowaty: Nie mogę odkupić, bym snać nie stracił dziedzictwa mego. Odkupże ty sobie bliskość moję, gdyż ja nie mogę odkupić jej.
3.GDAŃSKA.2017Spokrewniony odpowiedział: Nie mogę go wykupić, żebym czasem nie poniósł szkody na własnym dziedzictwie. Ty wykup dla siebie moje prawo wykupu, gdyż ja nie mogę go wykupić.
4.CYLKOWOdpowiedział tedy ów powinowaty: Nie mogę odkupić dla siebie, bez narażenia mego dziedzictwa. Odkupże ty dla siebie, com odkupić miał, albowiem odkupić nie mogę.
5.KRUSZYŃSKITen, co miał prawo wykupu, odrzekł: "Nie mogę wykupić dla siebie, abym nie zrujnował własnego dziedzictwa. Wykorzystaj ty prawo wykupu, ponieważ ja nie mogę odkupić".
6.TYSIĄCL.WYD5Krewny ów odpowiedział: Nie mogę skorzystać z prawa wykupu, nie ponosząc szkody na swoim majątku. Wypełnij ty moje prawo krewnego, bo ja nie mogę go wypełnić.
7.BRYTYJKAWówczas wykupiciel odpowiedział: Nie mogę wykupić go dla siebie, aby nie narazić mojego własnego dziedzictwa. Przejmij ty dla siebie moje prawo wykupu, gdyż ja nie mogę go wykupić.
8.POZNAŃSKAOdpowiedział krewny: - Jeśli tak, to nie mogę skorzystać z prawa wykupu z obawy, bym nie wyrządził szkody własnemu dziedzictwu. Skorzystaj więc ty z mojego prawa wykupu, gdyż ja nie mogę wykupić.
9.WARSZ.PRASKAOdpowiedział ten, który miał prawo do wykupu: Nie mogę dokonać wykupu na własny koszt, bo musiałbym bardzo uszczuplić własne dziedzictwo. Skorzystaj z mojego prawa do wykupu, bo ja nie mogę tego zrobić.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem ów powinowaty odpowiedział: Nie mogę dla siebie odkupić, bez narażania mojego dziedzictwa. Odkup ty dla siebie, co miałem odkupić, bo ja nie mogę tego odkupić.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITWykupiciel zmienił wówczas zdanie: Skoro tak - powiedział - to nie mogę wykupić tego pola. Pogmatwałoby to sprawy mojego dziedzictwa. Jeśli chcesz, przejmij moje prawo wykupu. Ja, niestety, muszę się go zrzec.