« Rut 4:6 Księga Rut 4:7 Rut 4:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A ten był obyczaj zdawna w Izraelu między powinnymi, że, jeźli kiedy jeden drugiemu swego prawa ustępował, aby ustępowanie było ważne, zzuwał człowiek trzewik swój i dawał go bliskiemu swemu; to było świadectwo ustępowania w Izraelu.
2.GDAŃSKA.1881(A był to starodawny zwyczaj w Izraelu przy wykupie, i przy zamianie, aby warowniejsza była każda sprawa, tedy zzuwał jeden z nich trzewik swój, i dawał go bliźniemu swojemu; a toć było na świadectwo ustępowania dóbr w Izraelu.)
3.GDAŃSKA.2017A taki był dawniej zwyczaj w Izraelu co do prawa wykupu i co do zamiany dla zatwierdzenia każdej sprawy: człowiek zdejmował swój but i dawał go swojemu bliźniemu. Było to poświadczeniem w Izraelu.
4.CYLKOWA był to starodawny zwyczaj w Izraelu: Przy wykupnie albo przy zamianie, gdy należało cokolwiek stwierdzić, wtedy zzuwał jeden ze stron trzewik i podał go drugiemu; a służyło to jako świadectwo ustępowania dóbr w Izraelu.
5.KRUSZYŃSKITaki był przedtem zwyczaj w Izraelu: na wypadek odkupu i na wypadek zamiany, dla potwierdzenia każdej sprawy zdejmował człowiek swój sandał i oddawał go drugiemu; było to świadectwem w Izraelu.
6.TYSIĄCL.WYD5A taki był dawniej zwyczaj w Izraelu co do prawa wykupu i co do zmiany: aby zatwierdzić całą sprawę, zdejmował człowiek swój sandał i dawał drugiej stronie. Taki był sposób zaświadczania w Izraelu.
7.BRYTYJKATaki zaś był starodawny zwyczaj w Izraelu przy wykupie i przy zamianie, że gdy ktoś chciał zatwierdzić układ, to zdejmował swój sandał z nogi i dawał go temu drugiemu. Tak zaświadczano każdą sprawę w Izraelu.
8.POZNAŃSKAA był dawniej zwyczaj w Izraelu: aby cokolwiek potwierdzić przy kupnie lub zamianie, jeden zdejmował swoje sandały i wręczał drugiemu. To było w Izraelu świadectwem zawierania układu.
9.WARSZ.PRASKABył kiedyś taki zwyczaj w Izraelu, że gdy dokonywano wykupu albo zamiany, to dla nadania ważności całej sprawie jedna strona zdejmowała swój sandał i oddawała drugiej. W ten sposób potwierdzało się [tego rodzaju sprawy] w Izraelu.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A był starodawny zwyczaj w Israelu przy wykupie, albo przy zamianie, kiedy należało cokolwiek stwierdzić wtedy jedna ze stron zdejmowała trzewik i podawała go drugiej; służyło to jako świadectwo ustępowania dóbr w Israelu.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITA wcześniej panował w Izraelu taki zwyczaj, że przy wykupie lub przy zamianie, jeśli chciało się zatwierdzić rozstrzygnięcie jakiejś sprawy, zdejmowało się sandał i przekazywało go drugiej stronie - tak właśnie miała się rzecz z poświadczeniem w Izraelu.