« Rut 4:8 Księga Rut 4:9 Rut 4:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A on starszym i wszemu ludowi: Wy dziś, pry, jesteście świadkami, żem otrzymał wszystko, co było Elimelechowe i Chelionowe i Mahalonowe, za powzdaniem Noemi.
2.GDAŃSKA.1881Zatem rzekł Booz do onych starszych, i do wszystkiego ludu: Świadkami dziś jesteście wy, żem to wszystko otrzymał, co było Elimelechowe, i to wszystko, co było Chelijonowe, i Mahalonowe, z rąk Noemi.
3.GDAŃSKA.2017Potem Boaz przemówił do starszych i całego ludu: Dziś jesteście świadkami, że nabyłem z ręki Noemi wszystko, co należało do Elimelecha, oraz wszystko, co należało do Kiliona i Machlona.
4.CYLKOWPoczem rzekł Boaz do starszych i do wszystkiego ludu: Świadkami jesteście dzisiaj, żem odkupił wszystko, co do Elimelecha należało i wszystko co do Machlona i Kiljona należało z ręki Naemi.
5.KRUSZYŃSKIRzekł tedy Booz do starszych i do całego ludu: "Wy Jesteście świadkami dzisiaj, żem kupił wszystko, co było Elimelekha, oraz wszystko, co było Khiliona i Mahlona z ręki Naorai,
6.TYSIĄCL.WYD5Wtedy powiedział Booz do starszyzny i do całego ludu: Świadkami jesteście, że nabyłem z rąk Noemi to wszystko, co należało do Elimeleka, i wszystko, co należało do Kiliona i Machlona.
7.BRYTYJKAWtedy Boaz powiedział do starszych i do całego ludu: Wy dziś jesteście świadkami, że nabyłem z ręki Noemi wszystko, co należało do Elimelecha i wszystko, co należało do Kiliona i do Machlona.
8.POZNAŃSKABooz rzekł wtedy do starszych i całego ludu: - Jesteście świadkami, że kupiłem dziś od Noemi całą posiadłość Elimeleka, jak również całą posiadłość Kiliona i Machlona.
9.WARSZ.PRASKAA Booz na to, zwracając się do starszych i do całego ludu: Jesteście dziś świadkami, że nabyłem od Noemi wszystko, co należało do Elimeleka, co stanowiło własność Kiliona i Machlona;
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc Boaz powiedział do starszych oraz do całego ludu: Jesteście dzisiaj świadkami, że odkupiłem z ręki Naemi wszystko, co należało do Elimelecha oraz wszystko, co należało do Machlona i Kiliona.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy Boaz zwrócił się do starszych i do całego ludu: Wy jesteście dziś świadkami, że wykupuję od Noemi wszystko, co należało do Elimeleka, i wszystko, co należało do Kiliona i Machlona.