« Am 1:15 Księga Amosa 2:1 Am 2:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923To mówi Pan: Dla trzech złości Moab i dla czterech nie nawrócę go, dlatego że spalił kości króla Idumejskiego aż na popiół.
2.GDAŃSKA.1881Tak mówi Pan: Dla trzech występków Moaba, owszem, dla czterech, nie przepuszczę mu, przeto, iż spalił kości króla Edomskiego na popiół;
3.GDAŃSKA.2017Tak mówi PAN: Z powodu trzech występków Moabu i z powodu czterech nie przepuszczę mu, ponieważ spalił kości króla Edomu na wapno.
4.CYLKOWTak rzecze Wiekuisty: Dla trzech występków Moabu i dla czterech nie cofnę tego: Dla tego, że spalił kości króla Edomu na proch wapienny.
5.MICHALSKITak powiedział Jahwe Dla trzech grzechów Moabu, i dla czterech kary nie cofnę: że spalili kości króla Edomu na popiół,
6.SZERUDATak rzekł Pan: Dla trzech przestępstw Moabu i dla czterech nie cofnę tego! Przeto że spalił kości króla Edomu na popiół wapienny.
7.TYSIĄCL.WYD5Tak mówi Pan: Z powodu trzech występków Moabu i z powodu czterech nie odwrócę tego [wyroku], gdyż on spalił kości króla Edomu na wapno.
8.BRYTYJKATak mówi Pan: Z powodu trzech zbrodni Moabu i z powodu czterech nie cofnę tego, ponieważ spalił kości króla Edomu na wapno.
9.POZNAŃSKATak mówi Jahwe: - Dla trzech i dla czterech zbrodni Moabu nie odmienię postanowienia, bo spalili kości króla Edomu na popiół.
10.WARSZ.PRASKAI tak oto mówi Pan: Z powodu trzech występków Moabu i z powodu czterech, nie cofnę tego, co już powiedziałem. Ponieważ Moab w wapno kości króla Edomu przemienił,
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tak mówi WIEKUISTY: Z powodu trzech występków Moabu, z powodu czterech – nie cofnę tego. Dlatego, że na wapienny proch spalił kości króla Edomu.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITTak mówi PAN: Z powodu trzech przestępstw Moabu i z powodu czterech nie odwrócę jego losu, ponieważ spalił na wapno kości króla Edomu.