« Am 2:9 Księga Amosa 2:10 Am 2:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Jam jest, którym uczynił, żeście wyszli z ziemie Egipskiéj, a wodziłem was po puszczy czterdzieści lat, żebyście posiedli ziemię Amorrejczyka.
2.GDAŃSKA.1881A was wywiodłem z ziemi Egipskiej, i prowadziłem was po puszczy czterdzieści lat, żebyście posiedli ziemię Amorejczyka.
3.GDAŃSKA.2017A was wyprowadziłem z ziemi Egiptu i prowadziłem przez pustynię czterdzieści lat, abyście posiedli ziemię Amoryty.
4.CYLKOWJa wszak wywiodłem was z ziemi Micraim i prowadziłem was po pustyni czterdzieści lat, abyście zajęli ziemię Emorejczyka.
5.MICHALSKIJa też wyprowadziłem was z ziemi Egiptu, i wiodłem po pustyni czterdzieści lat, aby dać w dziedzictwo ziemię Amorytów.
6.SZERUDAChociaż ja wyprowadziłem was z ziemi egipskiej i prowadziłem was po pustyni czterdzieści lat, abyście posiedli ziemię Amorejczyka.
7.TYSIĄCL.WYD5I Ja to wyprowadziłem was z Egiptu, wiodłem przez pustynię przez lat czterdzieści, byście posiedli ziemię Amorytów.
8.BRYTYJKAPrzecież to Ja wyprowadziłem was z ziemi egipskiej i prowadziłem was przez pustynię czterdzieści lat, abyście posiedli ziemię Amorejczyka.
9.POZNAŃSKAWywiodłem was z Egiptu i prowadziłem czterdzieści lat po pustyni, by dać wam w posiadanie ziemię Amorytów.
10.WARSZ.PRASKAJa byłem tym, który was wyprowadził z Egiptu i przez lat czterdzieści byłem z wami na pustyni, po to, byście kraj Amorytów wzięli w posiadanie.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Przecież Ja was wyprowadziłem z ziemi Micraim i prowadziłem po pustyni przez czterdzieści lat, byście zajęli ziemię Emorejczyka.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITJa także wyprowadziłem was z ziemi egipskiej i prowadziłem was przez pustynię czterdzieści lat, abyście posiedli ziemię Amoryty.