« Am 2:10 Księga Amosa 2:11 Am 2:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I wzbudziłem z synów waszych proroki, a z młodzieńców waszych Nazarejczyki. Izali nie tak jest, synowie Izraelowi? mówi Pan.
2.GDAŃSKA.1881Nadto wzbudzałem z synów waszych proroków, a z młodzieńców waszych Nazarejczyków; izali nie tak jest, o synowie Izraelowi? mówi Pan.
3.GDAŃSKA.2017I wzbudzałem spośród waszych synów proroków i spośród waszych młodzieńców nazirejczyków. Czy nie jest tak, synowie Izraela? – mówi PAN.
4.CYLKOWI wzbudzałem z synów waszych proroków, a z młodzieńców waszych nazyreów - czyż nie tak, synowie Israela? rzecze Wiekuisty.
5.MICHALSKIZ pośród synów waszych wzbudzałem proroki, i nazaryjczyki z pośród młodzieńców waszych! Czyż nie było tak, synowie Izraela, mówi Jahwe?
6.SZERUDANadto wzbudzałem spośród synów waszych proroków, a spośród młodzieńców waszych nazyrejczyków - czyż nie tak jest, synowie Izraela? - wyrok Pana.
7.TYSIĄCL.WYD5Wzbudzałem wśród waszych synów proroków, a wśród waszych młodzieńców - nazirejczyków. Czyż nie było tak, synowie Izraela? - wyrocznia Pana.
8.BRYTYJKANadto powoływałem spośród waszych synów proroków, a spośród waszych młodzieńców nazyrejczyków. Czy nie było tak, synowie Izraela? – mówi Pan.
9.POZNAŃSKAPowoływałem proroków spośród waszych synów i nazirejczyków spośród waszych młodzieńców. Czyż nie jest tak, synowie Izraela? - mówi Jahwe.
10.WARSZ.PRASKAProrokami uczyniłem niektórych z waszych synów, a nazirejczykami niektórych młodzieńców. Czyż nie jest tak, o Izraela synowie? – wyrocznia Pana.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Z waszych synów wzbudziłem proroków, a z waszych młodzieńców – nazyrejczyów. Czyż nie tak, synowie Israela? – mówi WIEKUISTY.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITI ustanawiam niektórych z waszych synów prorokami, a niektórych młodzieńców - nazyrejczykami. Czy nie było tak, synowie Izraela? - oświadcza PAN.