« Am 2:11 Księga Amosa 2:12 Am 2:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A będziecie Nazarejczykom podawać wino, a prorokom rozkażecie, mówiąc: Nie prorokujcie.
2.GDAŃSKA.1881Aleście wy napawali Nazarejczyków winem, a prorokom zakazywaliście, mówiąc: Nie prorokujcie.
3.GDAŃSKA.2017Ale wy poiliście nazirejczyków winem, a prorokom rozkazywaliście, mówiąc: Nie prorokujcie.
4.CYLKOWAle wyście poili nazyreów winem, a prorokom nakazywaliście, mówiąc: nie prorokujcie!
5.MICHALSKIA wyście upoili nazaryjczyków winem, a prorokom przykazaliście: nie prorokujcie!
6.SZERUDALecz wy poiliście nazyrejczyków winem, a prorokom zakazywaliście mówiąc: "Nie prorokujcie!"
7.TYSIĄCL.WYD5A wy dawaliście pić wino nazirejczykom i prorokom rozkazywaliście: Nie prorokujcie!
8.BRYTYJKALecz wy poiliście nazyrejczyków winem, a prorokom nakazywaliście: Nie prorokujcie!
9.POZNAŃSKAA wyście nazirejczyków częstowali winem, a do proroków zwracaliście się z żądaniem: "Przestańcie prorokować!"
10.WARSZ.PRASKAA wyście nazirejczykom wino pić dawali, prorokom zaś zakazaliście pełnić ich urząd prorocki.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś wy poiliście winem nazyrejczyków, a prorokom nakazywaliście, mówiąc: Nie prorokujcie!
12.EIB.BIBLIA.2016.LITLecz wy poiliście nazyrejczyków winem, a prorokom nakazywaliście: Nie prorokujcie!