« Am 2:12 Księga Amosa 2:13 Am 2:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Otóż Ja będę skrzypiał pod wami, jako skrzypi wóz nałożony sianem.
2.GDAŃSKA.1881Oto Ja ścisnę ziemię waszę, tak jako ciśnie wóz napełniony snopami.
3.GDAŃSKA.2017Oto ścisnę waszą ziemię, tak jak ciśnie wóz pełen snopów.
4.CYLKOWOtóż Ja ścisnę ziemię pod wami, tak jako ciśnie wóz natłoczony snopami.
5.MICHALSKIOtóż ja zaskrzypię pod wami, jak skrzypi wóz pełen snopów!
6.SZERUDAOto zaskrzypię pod wami tak, jak skrzypi wóz, pełen snopów.
7.TYSIĄCL.WYD5Oto Ja zmiażdżę was tak, jak miażdży wóz napełniony snopami.
8.BRYTYJKAOtóż Ja zatrzeszczę pod wami tak, jak trzeszczy wóz wypełniony snopami.
9.POZNAŃSKAOto osadzę was na miejscu, jak osiada wóz naładowany snopami.
10.WARSZ.PRASKASprawię więc teraz, że ziemia zachwieje się wam pod stopami, jak chwieje się wóz wypełniony obficie snopami.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Oto Ja ścisnę ziemię pod wami, tak jak ciśnie wóz natłoczony snopami.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITDlatego Ja zatrzeszczę pod wami tak, jak trzeszczy wóz pełen snopów.