« Am 2:13 Księga Amosa 2:14 Am 2:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I zginie ucieczka od prędkiego, a mocny nie otrzyma siły swojéj, i mocarz nie wyzwoli dusze swojéj.
2.GDAŃSKA.1881I zginie ucieczka od prędkiego, a mocarz nie pokrzepi mocy swojej, i duży nie wybawi duszy swojej;
3.GDAŃSKA.2017Szybkiemu nie uda się ucieczka, mocny nie doda sobie sił i mocarz nie wybawi swojej duszy.
4.CYLKOWI udaremniona będzie ucieczka dla chyżego, i nie zdoła silny natężyć mocy swojej, ani ocali bohater własnego życia swego.
5.MICHALSKIWtedy nie będzie ucieczki dla szybkiego, ani silnego nie podtrzyma moc jego, nawet mężny nie uratuje siebie!
6.SZERUDAI nie będzie ucieczki dla chyżego, ani mocny nie zdoła natężyć siły swojej, a bohater nie ocali życia swego,
7.TYSIĄCL.WYD5Szybkobiegacz nie będzie miał gdzie uciec, mocarz nie okaże swej siły, a bohater nie ocali życia;
8.BRYTYJKAI nie zdoła uciec szybki, mocnego nie podtrzyma jego siła, a bohater nie ocali swojego życia.
9.POZNAŃSKAWtedy szybkiemu nie uda się ucieczka, mocnemu na nic się nie zda jego siła i nawet bohater nie ocali swego życia;
10.WARSZ.PRASKAA wtedy najbardziej szybcy nie zdołają uciec i najmocniejsi całkiem z sił opadną, i nawet najwaleczniejszy nie zdoła się uratować.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ucieczka będzie udaremniona nawet dla chyżego; silny nie zdoła natężyć swojej mocy, ani bohater nie ocali własnego życia.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy nie zdoła uciec szybki, mocnemu nie wystarczy sił i dzielny nie ocali życia.