« Am 2:14 Księga Amosa 2:15 Am 2:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I dzierżący łuk nie ostoi się, a prędki nogami swemi nie będzie wybawion, a kto wsiada na koń, nie zachowa dusze swéj,
2.GDAŃSKA.1881A ten, który trzyma łuk, nie ostoi się, i prędki na nogi swe nie uciecze, a ten, który jeździ na koniu, nie zachowa duszy swej,
3.GDAŃSKA.2017A ten, który trzyma łuk, nie ostoi się, i szybki na nogach nie ucieknie, a jeździec na koniu nie zachowa swojej duszy.
4.CYLKOWA dzierżący łuk nie ostoi się, a szybkonogi nie uciecze, ani ocali mknący na rumaku życia swego.
5.MICHALSKIRównież dzierżący łuk nie ostoi się, i szybki w nogach nie uratuje się, nawet siedzący na koniu nie uratuje się!
6.SZERUDAI łucznik nie ostoi się, a chyży w nogach swoich nie uratuje się, ani jeździec nie ocali życia swego.
7.TYSIĄCL.WYD5łucznik się nie ostoi, szybkonogi nie umknie i jeździec na koniu nie ocali życia;
8.BRYTYJKAI nie ostoi się łucznik, nie umknie szybkonogi, ani jeździec nie ocali swojego życia,
9.POZNAŃSKAłucznik się nie utrzyma, szybki biegacz się nie uratuje i nawet jeździec na koniu nie ocali swego życia;
10.WARSZ.PRASKANie ostoi się także ani jeden łucznik, najszybszym biegaczom nie pomogą nogi, jeźdźca zaś nie zdoła ocalić koń jego.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITNie ostoi się łucznik, nie ujdzie szybkonogi, jeździec też nie umknie z życiem,