« Am 2:15 Księga Amosa 2:16 Am 3:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I kto mężnego serca między mocarzmi, nago uciekać będzie dnia onego, mówi Pan.
2.GDAŃSKA.1881Ale i rycerz serca zmężałego między mocarzami nago uciecze w on dzień, mówi Pan.
3.GDAŃSKA.2017A najodważniejszy spośród mocarzy ucieknie w tym dniu nagi, mówi PAN.
4.CYLKOW(2:15) A kto najodważniejszego serca jest między rycerstwem, bezbronnie on zbiegnie dnia onego, rzecze Wiekuisty.
5.MICHALSKINajmężniejszy wśród mężnych nago umykać będzie w dzień ów, powiedział Jahwe!
6.SZERUDAA kto mężnego jest serca między bohaterami, nago uciecze w on dzień" - wyrok Pana.
7.TYSIĄCL.WYD5nawet najmężniejszy z bohaterów będzie w tym dniu nagi uciekał - wyrocznia Pana.
8.BRYTYJKAA najodważniejszy wśród bohaterów będzie uciekał w owym dniu nagi – mówi Pan.
9.POZNAŃSKAnajdzielniejszy nawet z bohaterów uciekać będzie nago tego dnia - mówi Jahwe.
10.WARSZ.PRASKAI najdzielniejsi spośród wojowników nago w dniu owym uciekać będą – wyrocznia Pana.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(2:15) A ten, kto między walecznymi jest najodważniejszego serca, tego dnia i on zbiegnie jako bezbronny – mówi WIEKUISTY.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITa najodważniejszy spośród wojowników będzie w tym dniu uciekał nagi - oświadcza PAN.