« Am 2:7 Księga Amosa 2:8 Am 2:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I na szatach zastawnych siadali podle każdego ołtarza, a wino skazanych pili w domu boga swego.
2.GDAŃSKA.1881I na szatach zastawionych kłaniają się przy każdym ołtarzu, a wino tych, co podpadli pod kaźń, piją w domu bogów swoich.
3.GDAŃSKA.2017I na szatach danych im w zastaw kładą się przy każdym ołtarzu, a wino ukaranych piją w domu swoich bogów.
4.CYLKOWA na szatach zastawionych rozkładają się przy każdym ołtarzu, a wino grzywnami wyduszone zapijają w domu bogów swoich.
5.MICHALSKII na szatach, w zastaw wziętych, się kładą przy każdym ołtarzu, i wino ukrzywdzonych spijają w świątyni Boga swojego!
6.SZERUDAI na szatach zastawionych rozkładają się przy każdym ołtarzu i piją wino zasądzonych w domu Boga swego.
7.TYSIĄCL.WYD5Na płaszczach zastawnych wylegują się przy każdym ołtarzu i wino wymuszone grzywną piją w domu swego Boga.
8.BRYTYJKANa szatach wziętych w zastaw kładą się przy każdym ołtarzu i w domu swojego Boga piją wino ukaranych.
9.POZNAŃSKAkładą się na szatach, wziętych w zastaw, przy każdym ołtarzu i raczą się winem tych, których skazano na grzywnę, w Domu swego Boga.
10.WARSZ.PRASKANa płaszczach danych w zastaw wylegują się przy każdym ołtarzu, wino kupują za pieniądz wzięty z opłat karnych i w domu swego Boga piją, ile pragną.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Na zastawionych szatach rozkładają się przy każdym ołtarzu, a wino wyduszone grzywnami piją w domu swych bogów.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITNa szatach wziętych w zastaw kładą się przy każdym ołtarzu i w domu swojego Boga piją wino za pieniądze ukaranych grzywną.