« Am 2:8 Księga Amosa 2:9 Am 2:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A Jam wygładził Amorrejczyka od oblicza ich, którego wysokość cedrów wysokość, a on duży jako dąb: i starłem owoc jego zwierzchu, a korzenie jego ze spodku.
2.GDAŃSKA.1881Chociażem Ja wytracił Amorejczyka od oblicza ich, którego wysokość była jako wysokość cedrów, aczkolwiek warownie stał jako dąb, wszakżem skaził owoc jego z wierzchu, a korzenie jego ze spodku.
3.GDAŃSKA.2017A przecież wytraciłem przed nimi Amorytę, który był wysoki jak cedry, a mocny jak dęby. Zniszczyłem jednak jego owoc od góry, a z dołu jego korzenie.
4.CYLKOWA Ja wytępiłem Emorejczyka przed obliczem ich, którego wysokość była jako wysokość cedrów a stał silnie niby dęby, i ściąłem owoc jego z wierzchu wraz z korzeniami jego u dołu.
5.MICHALSKIJam zaś wytępił z powodu nich Amorytów, którzy rośli wysoko jak cedry, i krzepcy byli jak dęby, a wytępiłem z góry ich owoc, a korzeń ich z dołu!
6.SZERUDAChociaż ja wytępiłem Amorejazyka przed wami, którego wysokość równała się wysokości cedrów, który był silny jak dęby; wszakże skaziłem owoc jego z wierzchu, a korzenie jego u dołu.
7.TYSIĄCL.WYD5Ja to przed nimi zgładziłem Amorytów, którzy byli wysocy jak cedry, a mocni jak dęby. I zniszczyłem owoc ich z góry, a z dołu korzenie.
8.BRYTYJKAA przecież to Ja wytępiłem przed wami Amorejczyka, wysokiego jak cedr, mocnego jak dąb; jego owoc wyniszczyłem z góry, a jego korzenie z dołu.
9.POZNAŃSKAA Ja wytępiłem przed wami Amorytów, dorównujących wzrostem cedrom, a mocnych jak dęby; zniszczyłem u góry ich owoce, u dołu zaś ich korzenie.
10.WARSZ.PRASKAJa byłem tym, co na ich oczach Amorytów wygładził, owych mężów potężnych jak cedry, silnych zaś jak ogromne dęby. Zniszczyłem ich owoce od góry, od dołu zaś wszystkie korzenie.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ja, przed ich obliczem wytępiłem Emorejczyka, a przecież ich wysokość była jak wysokość cedrów; stał silnie jakby dęby, lecz z wierzchu ściąłem jego owoc, razem z jego korzeniami u dołu.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITA przecież to Ja wytępiłem przed nimi Amorytę, wysokiego jak cedr, mocnego jak dąb - od góry zniszczyłem jego owoc, a od dołu korzenie.