« Jan 4:23 Ewangelia Jana 4:24 Jan 4:25 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Duch (jest) Bóg, i którzy się mu kłaniają, w duchu i w prawdzie mają się (mu) kłaniać.
2.WUJEK.1923Duch jest Bóg, a ci, którzy go chwalą, potrzeba, aby go chwalili w duchu i w prawdzie.
3.RAKOW.NTDucha Bóg szuka; i onym, którzy się kłaniają jemu, w duchu i prawdzie potrzeba aby się kłaniali.
4.GDAŃSKA.1881Bo i Ojciec takowych szuka, którzy by go chwalili. Bóg jest duch, a ci, którzy go chwalą, powinni go chwalić w duchu i w prawdzie.
5.GDAŃSKA.2017Bóg jest duchem, więc ci, którzy go czczą, powinni go czcić w duchu i w prawdzie.
6.SZCZEPAŃSKIBóg jest Duchem; a przeto i czciciele Jego winni Mu cześć oddawać w duchu i w prawdzie.
7.GRZYM1936Bóg jest duchem, a ci, co go czczą, w duchu i w prawdzie czcić go mają.
8.DĄBR.WUL.1973Duchem jest Bóg, a ci, którzy go czczą, winni mu cześć oddawać w duchu i w prawdzie.
9.DĄBR.GR.1961Duchem jest Bóg, a ci, którzy go czczą, winni mu cześć oddawać w duchu i w prawdzie.
10.TYSIĄCL.WYD5Bóg jest duchem; trzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w Duchu i prawdzie.
11.BRYTYJKABóg jest duchem, a ci, którzy mu cześć oddają, winni mu ją oddawać w duchu i w prawdzie.
12.POZNAŃSKABóg jest duchem i Jego czciciele powinni oddawać Mu cześć w sposób prawdziwie duchowy.
13.WARSZ.PRASKABóg jest duchem i dlatego potrzeba, aby Jego czciciele oddawali Mu cześć w Duchu i w prawdzie.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo i Ojciec szuka tych, którzy Go tak czczą. Bóg jest Duchem, więc owi czciciele powinni Go czcić w Duchu i prawdzie.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITBóg jest Duchem, dlatego ci, którzy Go czczą, powinni to czynić w duchu i w prawdzie.
16.TOR.NOWE.PRZ.Bóg jest duchem, a ci, którzy Go czczą, winni Go czcić w duchu i w prawdzie.