« Jan 4:32 Ewangelia Jana 4:33 Jan 4:34 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Mówili przeto uczniowie społem: Ktości mu przyniósł jeść.
2.WUJEK.1923Mówili tedy uczniowie między sobą: Alboć mu kto jeść przyniósł?
3.RAKOW.NTMówili tedy uczniowie jedni do drugich: Abo kto przyniósł jemu jeść?
4.GDAŃSKA.1881Mówili tedy uczniowie między sobą: Alboć mu kto przyniósł jeść?
5.GDAŃSKA.2017Uczniowie więc mówili między sobą: Czy ktoś przyniósł mu jedzenie?
6.SZCZEPAŃSKIMówili zatem uczniowie między sobą: Czyżby kto przyniósł Mu jeść?
7.GRZYM1936I rozmawiali uczniowie między sobą: Czy mu kto przyniósł co do jedzenia?
8.DĄBR.WUL.1973Mówili tedy uczniowie między sobą: Czyżby kto przyniósł mu jeść?
9.DĄBR.GR.1961Mówili tedy uczniowie między sobą: Czyżby kto przyniósł mu jeść?
10.TYSIĄCL.WYD5Mówili więc uczniowie między sobą: Czyż Mu kto przyniósł coś do zjedzenia?
11.BRYTYJKAWtedy uczniowie mówili między sobą: Czy kto przyniósł mu jeść?
12.POZNAŃSKAUczniowie więc mówili między sobą: - Czyżby Mu kto przyniósł coś do jedzenia?
13.WARSZ.PRASKAZaczęli więc pytać uczniowie jeden drugiego: Czy może ktoś przyniósł Mu coś do jedzenia?
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc uczniowie mówili do siebie: Czy ktoś mu przyniósł jeść?
15.EIB.BIBLIA.2016.LITUczniowie pytali więc siebie nawzajem: Czy ktoś Mu przyniósł coś do jedzenia?
16.TOR.NOWE.PRZ.Mówili więc uczniowie do siebie nawzajem: Czy ktoś przyniósł Mu jeść?