« DzA 19:18 Dzieje Apostolskie 19:19 DzA 19:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Mnodzy lepak z działających czary znosiwszy księgi spalili przed wszytkimi, a obrachowawszy cenę ich, naleźli śrebra pięćdziesiąt tysięcy denarzów.
2.WUJEK.1923I wiele z tych, którzy się dwornością parali, znieśli księgi i popalili przed wszystkimi, a obrachowawszy cenę ich, znaleźli summę pięćdziesiąt tysięcy śrebrników.
3.RAKOW.NTI nie mało z onych którzy się sprawami niepotrzebnymi parali, przyniózszy księgi spalili przed wszytkimi; A obrachowali cenę ich, i znaleźli srebrników pięćdziesiąt tysięcy.
4.GDAŃSKA.1881I wiele z tych, którzy się naukami niepotrzebnemi parali, zniósłszy księgi, spalili je przed wszystkimi, a obrachowawszy cenę ich, znaleźli tego pięćdziesiąt tysięcy srebrników.
5.GDAŃSKA.2017I wielu z tych, którzy się zajmowali sztukami magicznymi, znosiło księgi i paliło je wobec wszystkich. Obliczono ich wartość i stwierdzono, że wynosi pięćdziesiąt tysięcy srebrników.
6.JACZEWSKIWielu z takich, którzy się bawili magią, znosiło księgi i paliło je publicznie, a ksiąg tych była wielka wartość, bo dochodziła piędziesięciu tysięcy denarów.
7.SZCZEPAŃSKIA wielu z tych, co się zajmowali czarami, znieśli księgi i spalili je wobec wszystkich. I zliczono ich wartość i stwierdzono sumę pięćdziesięciu tysięcy srebrników.
8.DĄBR.WUL.1973I wielu tych, którzy się oddawali zabobonom, znosiło księgi i paliło je wobec wszystkich. A gdy obliczono ich cenę, określono ich wartość na pięćdziesiąt tysięcy denarów.
9.DĄBR.GR.1961I wielu z tych, którzy się oddawali praktykom magicznym, znosiło księgi i paliło je wobec wszystkich. A kiedy obliczono ich wartość, określono ją na pięćdziesiąt tysięcy denarów.
10.TYSIĄCL.WYD5I wielu też z tych, co uprawiali magię, poznosiło księgi i paliło je publicznie. Wartość ich obliczono na pięćdziesiąt tysięcy [drachm] w srebrze.
11.BRYTYJKAA niemało z tych, którzy się oddawali czarnoksięstwu, znosiło księgi i paliło je wobec wszystkich; i zliczyli ich wartość i ustalili, że wynosiła pięćdziesiąt tysięcy srebrnych drachm.
12.POZNAŃSKATakże wielu z tych, którzy zajmowali się wróżbiarstwem, przynosiło książki i paliło je na oczach wszystkich. Wartość tych ksiąg oceniono na pięćdziesiąt tysięcy drachm w srebrze.
13.WARSZ.PRASKAa spośród tych, którzy uprawiali magię, bardzo liczni poprzynosili [czarodziejskie] księgi i palili je na oczach wszystkich. Wartość spalonych ksiąg oceniono mniej więcej na pięćdziesiąt tysięcy srebrnych denarów.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś liczni ludzie zajęci bezużytecznymi sprawami, znieśli księgi i je palili przed wszystkimi. Zliczyli też ich cenę oraz dowiedzieli się, że warte są pięćdziesiąt tysięcy sztuk srebra.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITPokaźna liczba osób, które zajmowały się magią, poznosiła księgi i publicznie je paliła. Po podliczeniu wartości tych ksiąg okazało się, że wynosiła ona pięćdziesiąt tysięcy srebrnych denarów.
16.TOR.NOWE.PRZ.A wielu z tych, którzy zajmowali się magią, poznosiło swoje zwoje, i paliło je wobec wszystkich; obliczono ich wartość i stwierdzono, że wynosiła ona pięćdziesiąt tysięcy srebrnych drachm.