« DzA 19:24 Dzieje Apostolskie 19:25 DzA 19:26 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Które zebrawszy i takowe robotniki, rzekł: Mężowie, wiecie że z tej roboty dostatek mamy.
2.WUJEK.1923Które zwoławszy, i te, którzy takowymi byli rzemieślniki, rzekł: Mężowie! wiecie, iż z tego rzemiosła jest nasze nabycie.
3.RAKOW.NTKtóre zebrawszy, i inne którzy się taki rzeczami parali, robotniki, rzekł: Mężowie! wiecie, iż z tego zarobku majętność nasza jest.
4.GDAŃSKA.1881Które zgromadziwszy i inne, którzy takież rzemiosło robili, rzekł: Mężowie! wiecie, iż z tego rzemiosła mamy dostatki nasze.
5.GDAŃSKA.2017Zebrał ich i innych, zajmujących się podobnym rzemiosłem, i powiedział: Mężowie, wiecie, że nasz dobrobyt płynie z tego rzemiosła.
6.JACZEWSKIZwoławszy on tedy tak ich jako i innych podobnego rodzaju rękodzielników, w te słowa do nich przemówił: "Wiecie, bracia, że rzemiosło nasze daje nam zyski:
7.SZCZEPAŃSKIOn tedy zgromadziwszy ich, a również robotników temże zajętych, rzekł: Mężowie! wiecie, iż z tego rzemiosła ciągniemy zyski;
8.DĄBR.WUL.1973Zgromadził ich przeto i innych zajmujących się tymże rzemiosłem i rzekł: Mężowie, wiecie, że z tego rzemiosła ciągniemy zyski.
9.DĄBR.GR.1961Zebrał ich więc, a z nimi i innych, którzy zajmowali się tymże rzemiosłem i powiedział: Ludzie, wiecie, że z tego rzemiosła płynie nasz dobrobyt.
10.TYSIĄCL.WYD5Zebrał ich razem z wyrabiającymi podobne rzeczy i powiedział: Mężowie, wiecie, że nasz dobrobyt płynie z tego rzemiosła.
11.BRYTYJKAZebrał ich oraz robotników podobnego rzemiosła i rzekł: Mężowie, wiecie, że z tego rzemiosła mamy nasz dobrobyt;
12.POZNAŃSKAZebrał ich oraz tych, którzy tym samym rzemiosłem się trudnili, i powiedział: "Ludzie, wiadomo wam, jakie z tego rzemiosła mamy zyski.
13.WARSZ.PRASKAZebrał ich wszystkich pewnego dnia i powiedział tak: Mężowie, wiecie dobrze, że nasz dobrobyt zależy od tego rzemiosła.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem zebrał ich razem, a także podobnych pracowników i powiedział: Mężowie! Wiecie, że z tego zarobku jest nasz dobrobyt.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITzebrał ich oraz innych pracujących w tym samym rzemiośle i powiedział: Panowie, wiecie, że ta praca zapewnia nam dobrobyt.
16.TOR.NOWE.PRZ.Zgromadził ich i innych o pokrewnym rzemiośle i powiedział: Mężowie! Wiecie, że z tego zajęcia mamy swój dobrobyt.