« DzA 19:29 Dzieje Apostolskie 19:30 DzA 19:31 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Pawłowi lepak chcącemu wniść do ludu, niedopuścili mu uczniowie.
2.WUJEK.1923A gdy Paweł chciał wyniść do pospólstwa, nie dopuścili uczniowie.
3.RAKOW.NTA gdy Paweł chciał wyniść do pospólstwa, nie dopuścili mu uczniowie.
4.GDAŃSKA.1881A gdy Paweł chciał wnijść do pospólstwa, nie dopuścili mu uczniowie.
5.GDAŃSKA.2017Gdy Paweł chciał wejść między lud, uczniowie mu nie pozwolili.
6.JACZEWSKIPaweł chciał się udać do ludu, by doń przemówić, ale uczniowie nie dopuścili mu tego dokonać.
7.SZCZEPAŃSKIA gdy Paweł chciał się wmieszać w tłum, nie pozwolili mu uczniowie.
8.DĄBR.WUL.1973A gdy i Paweł chciał wejść między lud, nie dopuścili do tego uczniowie.
9.DĄBR.GR.1961A kiedy i Paweł chciał wejść między lud, nie dopuścili do tego uczniowie.
10.TYSIĄCL.WYD5Gdy zaś Paweł chciał wmieszać się w tłum, uczniowie mu nie pozwolili.
11.BRYTYJKAGdy zaś Paweł chciał wyjść do ludu, nie pozwolili mu uczniowie;
12.POZNAŃSKAPaweł chciał wyjść do ludu, ale uczniowie mu nie pozwolili.
13.WARSZ.PRASKAPaweł również chciał wmieszać się w tłum, ale uczniowie mu nie pozwolili.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś gdy Paweł chciał wyjść do mieszkańców, uczniowie mu nie pozwalali.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITPaweł również chciał wyjść do ludu, lecz uczniowie mu zabronili.
16.TOR.NOWE.PRZ.A gdy Paweł chciał wejść między lud, nie pozwolili mu uczniowie.