« DzA 19:3 Dzieje Apostolskie 19:4 DzA 19:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Rzekł lepak Paweł: Johanci nurzał nurzaniem pokajania ludowi mówiąc, aby w idącego za nim wierzyli, to jest w Christa Jesusa.
2.WUJEK.1923I rzekł Paweł: Jan chrzcił chrztem pokuty lud, mówiąc, aby w onego, który miał przyjść po nim, uwierzyli, to jest, w Jezusa.
3.RAKOW.NTI rzekł Paweł: Janci ponurzał ponurzeniem pokajania, ludowi mówiąc, aby w onego który miał przyść po nim uwierzyli, to jest, w onego Christusa Jezusa.
4.GDAŃSKA.1881Zatem rzekł Paweł: Janci chrzcił chrztem pokuty, mówiąc ludowi, aby w onego, który miał przyjść po nim, uwierzyli, to jest w Jezusa Chrystusa.
5.GDAŃSKA.2017Paweł zaś powiedział: Jan chrzcił chrztem pokuty, mówiąc ludziom, aby uwierzyli w tego, który przyjdzie po nim, to znaczy w Jezusa Chrystusa.
6.JACZEWSKI- "Jan - rzecze im Paweł - obmywał lud na znak pokuty tylko i przygotowania się na przyjęcie tego, który po nim przyjść miał, to jest: na przyjęcie Jezusa".
7.SZCZEPAŃSKIPaweł tedy powiedział: Jan chrzcił lud chrztem pokuty i zachęcał, aby wierzyli w Tego, który po nim przyjdzie, to jest w Jezusa.
8.DĄBR.WUL.1973Rzekł tedy Paweł: Jan udzielał ludowi chrztu pokuty mówiąc, że powinni wierzyć w tego, który po nim przyjdzie, tj. w Jezusa.
9.DĄBR.GR.1961Rzekł tedy Paweł: Jan udzielał chrztu pokuty i mówił ludowi, żeby wierzyli w tego, który za nim idzie, tj. w Jezusa.
10.TYSIĄCL.WYD5Jan udzielał chrztu nawrócenia, przemawiając do ludu, aby uwierzyli w Tego, który za nim idzie, to jest w Jezusa powiedział Paweł.
11.BRYTYJKAPaweł zaś rzekł: Jan chrzcił chrztem upamiętania i mówił ludowi, żeby uwierzyli w tego, który przyjdzie po nim, to jest w Jezusa.
12.POZNAŃSKAWyjaśnił im więc: "Jan udzielał chrztu nawrócenia i wzywał lud, aby uwierzył w Tego, który po nim przyjdzie, to znaczy w Jezusa".
13.WARSZ.PRASKARzekł im tedy Paweł: Jan udzielał chrztu nawrócenia, zachęcając ludzi, aby uwierzyli w Tego, który przyjdzie po nim, to jest w Jezusa.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś Paweł powiedział: Jan chrzcił chrztem skruchy mówiąc ludowi, aby uwierzyli względem tego, który po nim przychodzi to jest w Jezusa Chrystusa.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy Paweł wyjaśnił: Jan zanurzał w chrzcie opamiętania i powtarzał ludowi, że ma uwierzyć w Tego, który idzie za nim, to jest w Jezusa.
16.TOR.NOWE.PRZ.Paweł więc powiedział: Jan wprawdzie chrzcił chrztem upamiętania, mówiąc ludowi, aby uwierzyli w Tego, który idzie po nim, to jest w Mesjasza – Jezusa.