« DzA 7:48 Dzieje Apostolskie 7:49 DzA 7:50 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Niebo mi stolicą a ziemia podnożkiem nogam moim. Jaki dom zbudujecie mi, mówi Pan? Albo które miejsce odpoczynienia mego?
2.WUJEK.1923Niebo jest mi stolicą, a ziemia podnóżkiem nóg moich. Cóż mi za dom zbudujecie, mówi Pan, albo które jest miejsce odpoczynienia mego?
3.RAKOW.NTNiebo jest moją stolicą, a ziemia podnóżek nóg moich. Co za dom zbudujecie mi, mówi Pan; abo które jest miejsce odpoczynienia mego?
4.GDAŃSKA.1881Niebo jest stolica moja, a ziemia podnóżek nóg moich. Cóż mi za dom zbudujecie, mówi Pan, albo które jest miejsce odpocznienia mego?
5.GDAŃSKA.2017Niebo jest moim tronem, a ziemia podnóżkiem moich stóp. Jakiż dom mi zbudujecie, mówi Pan, albo gdzie jest miejsce mego odpoczynku?
6.JACZEWSKI"Niebiossa tronem mi są, ziemia zaś jest podnóżkiem stóp moich: a wy jaki mi dom zbudujecie, mówi Pan? Albo gdzie jest miejsce spoczynku mojego?
7.SZCZEPAŃSKI»Niebiosa są moją stolicą, a ziemia podnóżkiem stóp moich. To mówi Pan: Jaki dom Mi zbudujecie? lub gdzie jest miejsce mego odpocznienia?
8.DĄBR.WUL.1973Niebiosa są moją stolicą, a ziemia podnóżkiem stóp moich. Cóż za dom zbudujecie mi, mówi Pan, albo gdzież jest miejsce odpocznienia mego?
9.DĄBR.GR.1961Niebiosa są mi stolicą, a ziemia podnóżkiem stóp moich. Cóż za dom zbudujecie mi, mówi Pan, albo gdzież jest miejsce odpocznienia mego?
10.TYSIĄCL.WYD5Niebo jest moją stolicą, a ziemia podnóżkiem stóp moich. Jakiż dom zbudujecie Mi, mówi Pan, albo gdzież miejsce odpoczynku mego?
11.BRYTYJKANiebo jest tronem moim, A ziemia podnóżkiem stóp moich; Jaki dom zbudujecie mi, mówi Pan, Albo jakie jest miejsce odpocznienia mego?
12.POZNAŃSKA»Tronem moim jest niebo, ziemia podnóżkiem nóg moich. Jaki dom możecie mi zbudować? - mówi Pan. Albo jakie miejsce może być dla mnie wytchnieniem?
13.WARSZ.PRASKAMoim tronem jest niebo, a ziemia służy za podnóżek dla stóp moich. Jakiż dom wy możecie Mi zbudować – pyta Pan albo gdzie znajdziecie miejsce na odpoczynek dla Mnie?
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Niebo jest moim tronem, a ziemia podnóżkiem moich nóg; jaki mi dom zbudujecie, mówi Pan, lub które jest miejsce mojego odpoczynku?
15.EIB.BIBLIA.2016.LITNiebo jest moim tronem, a ziemia podnóżkiem dla mych stóp. Jaki dom mi zbudujecie? - mówi Pan. - Jakie miejsce, w którym mógłbym odpocząć?
16.TOR.NOWE.PRZ.Niebo jest moim tronem, a ziemia podnóżkiem moich stóp. Jaki zbudujecie mi dom, mówi Pan, albo jakie jest miejsce mojego odpocznienia?