« Eze 34:31 Księga Ezechiela 35:1 Eze 35:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I stała się mowa Pańska do mnie, mówiąc:
2.GDAŃSKA.1881I stało się słowo Pańskie do mnie, mówiąc:
3.GDAŃSKA.2017I doszło do mnie słowo PANA mówiące:
4.CYLKOWI doszło mnie słowo Wiekuistego, głosząc:
5.TYSIĄCL.WYD5Pan skierował do mnie te słowa:
6.BRYTYJKAI doszło mnie słowo Pana tej treści:
7.POZNAŃSKAJahwe przemówił do mnie w te słowa:
8.WARSZ.PRASKAPan przemówił do mnie w te słowa:
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I doszło mnie słowo WIEKUISTEGO, głosząc:
10.EIB.BIBLIA.2016.LITPAN skierował do mnie swoje Słowo tej treści: