« Eze 35:9 Księga Ezechiela 35:10 Eze 35:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Dlatego, żeś rzekła: Dwa narody i dwie ziemie moje będą, i dziedzictwem je posiędę, gdyż tam był Pan:
2.GDAŃSKA.1881Przetoż iż mówisz: Te dwa narody, i te dwie ziemie moje będą a posiądziemy tę, w której Pan mieszkał;
3.GDAŃSKA.2017Ponieważ powiedziałaś: Te dwa narody i te dwa kraje będą moje, weźmiemy je w posiadanie, chociaż PAN tam przebywał;
4.CYLKOWDla tego, żeś powiedział: "Dwa te narody i dwa te kraje moje będą, a my je posiędziem!" - gdy przecież Wiekuisty tam był -
5.TYSIĄCL.WYD5Ponieważ powiedziałaś: Oba ludy i oba kraje mają być moimi, wezmę je w posiadanie, chociażby tam był Pan,
6.BRYTYJKAPonieważ powiedziałaś: Obydwa te narody i obydwa te kraje będą moje, weźmiemy je w posiadanie, chociaż Pan tam jest.
7.POZNAŃSKAPonieważ powiedziałaś: dwa narody i dwa kraje będą moimi, wezmę je w posiadanie, mimo iż Jahwe tam przebywał,
8.WARSZ.PRASKAPonieważ powiedziałaś do dwu narodów i do dwu krain, że do ciebie należą i że udajesz się, by wziąć je w posiadanie, podczas gdy tam właśnie przebywał Pan,
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bowiem powiedziałeś: Te dwa narody i te dwa kraje będą moje, my je posiądziemy; a przecież tam był WIEKUISTY.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITChełpiłaś się: Oba te narody i kraje będą moje! Obejmiemy je w posiadanie, chociaż PAN tam przebywa.