« Eze 35:10 Księga Ezechiela 35:11 Eze 35:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Przetóż żywię Ja, mówi Pan Bóg, że uczynię według gniewu mego i według zawiści twéj, którąś czyniła nienawidząc ich: a będę znajomy przez nie, gdy cię sądzić będę.
2.GDAŃSKA.1881Dlategoż, jako żyję Ja, mówi panujący Pan, że uczynię według gniewu twego i według zawiści twojej, którąś czyniła w nienawiści swej przeciwko nim; i będę poznany od nich, gdy cię sądzić będę;
3.GDAŃSKA.2017Jak żyję, mówi Pan BóG, uczynię według twego gniewu i według twojej zawiści, z jaką postąpiłaś w swej nienawiści względem nich, i dam się poznać wśród nich, gdy cię osądzę.
4.CYLKOWPrzeto żyw Ja, rzecze Pan, Wiekuisty, chcę postąpić z tobą wedle gniewu twojego i wedle żarliwości twojej, którąś wywierał w nienawiści twojej ku nim, a dam się poznać wpośród nich, gdy tak sądzić cię będę.
5.TYSIĄCL.WYD5dlatego - na moje życie! - wyrocznia Pana Boga - postąpię z tobą według mego gniewu i mego oburzenia, tak jak ty postępowałaś w swojej nienawiści względem nich. I objawię się tobie przez to, że cię osądzę.
6.BRYTYJKADlatego – jakom żyw – mówi Wszechmocny Pan – postąpię z tobą według twojego gniewu i twojej gorliwości, z jaką ty z nimi postąpiłaś z nienawiści do nich, i dam się poznać pośród ciebie, gdy cię będę sądził.
7.POZNAŃSKAdlatego [jak prawdą jest, że] Ja żyję - wyrocznia Pana, Jahwe - postąpię według twojego gniewu i według twej zapalczywości, gdy dawałaś wyraz swej nienawiści ku nim, i dam ci się poznać, gdy cię będę sądził.
8.WARSZ.PRASKApoprzysięgam ci na moje życie! – taki jest wyrok Pana Boga – że postąpię wobec ciebie z całą surowością i z taką zapalczywością, z jaką ty występowałaś nienawiścią przeciwko nim. I objawię ci, kim jestem, kiedy będę cię za nich karał.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ja jestem żywy – mówi Pan, WIEKUISTY! Dlatego chcę z tobą uczynić według twojego gniewu; według twej żarliwości, którą przejawiałaś w twej nienawiści do nich. Dam się z powodu nich poznać, kiedy cię będę tak sądził.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITDlatego, na moje życie - oświadcza Wszechmocny PAN - postąpię z tobą stosownie do gniewu i zawiści, którym dałaś upust, nienawidząc ich - i dam się poznać wśród nich, gdy będę sądził ciebie.