« Eze 35:11 Księga Ezechiela 35:12 Eze 35:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A poznasz, że Ja Pan słyszałem wszystkie hańby twoje, któreś mówiła o górach Izraelskich, rzekąc: Spustoszały, nam na pożarcie dane są.
2.GDAŃSKA.1881I dowiesz się, żem Ja Pan słyszał wszystkie urągania twoje, któreś wyrzekła przeciw górom Izraelskim, mówiąc: Spustoszone są, a nam podane są ku pożarciu.
3.GDAŃSKA.2017I poznasz, że ja jestem PANEM i słyszałem wszystkie twoje obelgi, które wypowiedziałaś przeciw górom Izraela, mówiąc: Są spustoszone, zostały nam dane na pożarcie.
4.CYLKOWA poznasz, żem Ja Wiekuisty słyszał wszystkie zniewagi, któreś wyrzekła przeciw górom Israela, gdyś mówiła: spustoszone zostały, nam wydane one na spożycie!
5.TYSIĄCL.WYD5I wtedy poznasz, że Ja, Pan, usłyszałem wszystkie zniewagi, jakie wypowiedziałaś przeciwko górom izraelskim, mówiąc: Są one opustoszałe, są one wydane nam na pastwę.
6.BRYTYJKAI poznasz, że Ja, Pan, słyszałem wszystkie twoje obelgi, które wypowiedziałaś przeciwko górom izraelskim, mówiąc: Są spustoszone i dane nam na pożarcie.
7.POZNAŃSKAPoznasz, że Ja jestem Jahwe. Słyszałem wszystkie twe obelgi, które wypowiadałaś przeciw górom Izraela mówiąc: Spustoszone są, nam zostały wydane na pastwę.
8.WARSZ.PRASKAWtedy też dowiesz się, że Ja, Pan, dobrze słyszałem wszystkie te obelgi, jakie rzucałaś na góry izraelskie, mówiąc: Wszystkie są spustoszone, wszystkie nam zostały wydane na zagładę.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I poznasz, że Ja, WIEKUISTY, słyszałem wszystkie zniewagi, które wypowiedziałaś przeciwko górom Israela, gdy mówiłaś: Zostały spustoszone i nam wydane na spożycie!
10.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy przekonasz się, że Ja, PAN, słyszałem wszystkie obelgi, które kierowałaś przeciw górom Izraela. Drwiłaś: Nareszcie spustoszone! Wydane nam na pożarcie!