« Eze 35:14 Księga Ezechiela 35:15 Eze 36:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Jakoś się weseliła nad dziedzictwem domu Izraelowego, że było rozproszone, tak uczynię tobie: spustoszoną będziesz, góro Seir! i wszystka Idumea. A poznają, żem Ja Pan.
2.GDAŃSKA.1881Jako się ty weselisz nad dziedzictwem domu Izraelskiego, przeto, że jest spustoszone, tak uczynię i tobie; będziesz spustoszona, o góro Seir! a zgoła wszystka ziemia Edomska; i dowiedzą się żem Ja Pan.
3.GDAŃSKA.2017Jak ty się radowałaś nad dziedzictwem domu Izraela, że zostało spustoszone, tak uczynię i tobie: będziesz spustoszona, góro Seir i cały Edomie. I poznają, że ja jestem PANEM.
4.CYLKOWJakoś się ty cieszyła nad dziedzictwem domu Israela, że spustoszone zostało, tak uczynię tobie. W pustkowie się obrócisz, góro Seir, wespół z Edomem całym, aby poznano, żem Ja Wiekuisty.
5.TYSIĄCL.WYD5Tak jak radowałaś się z tego powodu, że dziedzictwo domu Izraela było spustoszone, tak też z tobą uczynię. Pustkowiem się staniesz, góro Seir, i cały Edom wniwecz się obróci; wtedy poznacie, że Ja jestem Pan.
6.BRYTYJKAJak się radowałaś, że dziedzictwo domu Izraela stało się pustkowiem, tak Ja uczynię tobie: Góro Seir i cały Edomie, staniesz się pustkowiem; I poznają, że Ja jestem Pan.
7.POZNAŃSKAJak ty okazywałaś radość, że dziedzictwo Domu Izraela zostało spustoszone, tak uczynię tobie. Góro Seir, staniesz się pustkowiem i cały Edom wokół ciebie. I poznają, że Ja jestem Jahwe.
8.WARSZ.PRASKAJak ty cieszyłaś się, gdy pustoszało dziedzictwo Domu Izraela, tak teraz Ja uczynię z tobą [zamieniając cię w pustkowie]. Staniesz się bowiem pustynią, góro Seir, i ty, Edomie cały. I wtedy poznają, że Ja jestem Panem.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tak, jak ty się cieszyłaś nad dziedzictwem domu Israela, że zostało spustoszone – tak tobie uczynię. Zamienisz się w pustkowie, góro Seir, razem z całym Edomem; by poznano, że Ja jestem WIEKUISTY.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITJak ty cieszyłaś się, że dziedzictwo domu Izraela stało się pustkowiem, tak uczynię tobie. Pustkowiem będziesz, góro Seir i cały Edomie! To ich przekona, że Ja jestem PAN.