« Eze 35:1 Księga Ezechiela 35:2 Eze 35:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Synu człowieczy! postaw oblicze swe przeciw górze Seir i będziesz prorokował o niéj, i rzeczesz jéj:
2.GDAŃSKA.1881Synu człowieczy! obróć twarz swoję przeciwko górze Seir, a prorokuj przeciwko niej,
3.GDAŃSKA.2017Synu człowieczy, zwróć swoją twarz przeciwko górze Seir i prorokuj przeciwko niej.
4.CYLKOWSynu człowieczy! Zwróć oblicze swe ku górze Seir, a prorokuj przeciwko niej.
5.TYSIĄCL.WYD5Synu człowieczy, zwróć się ku górze Seir i prorokuj przeciwko niej,
6.BRYTYJKASynu człowieczy, zwróć swoje oblicze ku górze Seir i prorokuj przeciwko niej.
7.POZNAŃSKA- Synu człowieczy, zwróć swe oblicze na górę Seir i prorokuj przeciw niej.
8.WARSZ.PRASKASynu człowieczy, zwróć swoją twarz w stronę góry Seir i wygłoś przeciw niej proroctwo.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Synu człowieka! Zwróć swoje oblicze ku górze Seir oraz prorokuj przeciw niej.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITSynu człowieczy! Zwróć się ku górze Seir. Prorokuj przeciwko niej.