« Eze 35:3 Księga Ezechiela 35:4 Eze 35:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Miasta twoje zburzę, a ty pustą będziesz, a poznasz, żem Ja Pan.
2.GDAŃSKA.1881Miasta twoje w spustoszenie obrócę, że będziesz spustoszona, i dowiesz się, żem Ja Pan.
3.GDAŃSKA.2017Twoje miasta zamienię w ruiny i będziesz spustoszona. I poznasz, że ja jestem PANEM.
4.CYLKOWMiasta twoje w zgliszcza obrócę, a ty sama w pustynię się zamienisz i poznasz, żem Ja Wiekuisty!
5.TYSIĄCL.WYD5a miasta twe zamienię w ruiny. Staniesz się pustkowiem i wtedy poznasz, że Ja jestem Pan.
6.BRYTYJKATwoje miasta przemienię w ruiny, ty staniesz się pustkowiem i poznasz, że Ja jestem Pan.
7.POZNAŃSKATwoje miasta obrócę w ruinę, ty zaś staniesz się pustkowiem. I poznasz, że Ja jestem Jahwe.
8.WARSZ.PRASKAMiasta twoje rozsypią się w gruzy. Staniesz się pustkowiem i przekonasz się, że Ja jestem Panem.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Twoje miasta obrócę w zgliszcza, a ty sama zamienisz się w pustynię i poznasz, że Ja jestem WIEKUISTY
10.EIB.BIBLIA.2016.LITTwoje miasta uczynię ruiną, a ty będziesz pustkowiem - i przekonasz się, że Ja jestem PAN.