« Eze 35:4 Księga Ezechiela 35:5 Eze 35:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Dlatego żeś była nieprzyjacielem wiecznym, i zawarłaś syny Izraelowe w rękach miecza, czasu ich utrapienia, czasu nieprawości ostatecznéj,
2.GDAŃSKA.1881Przeto, iż wieczną nieprzyjaźń wiedziesz, i rozpraszasz synów Izraelskich ostrzem miecza czasu utrapienia ich, czasu wykonywania kaźni ich;
3.GDAŃSKA.2017Ponieważ żywiłaś wieczną nienawiść i wydałaś synów Izraela pod ostrze miecza w czasie ich utrapienia, w czasie wykonywania ich kary;
4.CYLKOWDla tego żeś żywiła nienawiść wieczną, a wydała synów Israela na ostrze miecza w dzień klęski ich, czasu kaźni ostatecznej.
5.TYSIĄCL.WYD5Bo nienawiść twoja jest odwieczna i oddałaś Izraelitów pod miecz w czasie zagłady, w czasie ich ostatecznej ruiny.
6.BRYTYJKAPonieważ żywiłaś wieczną nienawiść i wydałaś synów izraelskich pod miecz w czasie ich niedoli, w czasie ostatecznej kary za ich winę,
7.POZNAŃSKAPonieważ żywiłaś wieczną nienawiść i wydawałaś synów Izraela w ręce miecza w czasie ich nieszczęścia, w okresie kresu kary,
8.WARSZ.PRASKAPonieważ pełna jesteś odwiecznej nienawiści i oddawałaś pod miecz synów Izraela za dni ich ucisku i w czasie ich ostatecznej zagłady,
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dlatego, że pałałaś wieczną nienawiścią i w czasie ostatecznej kaźni, wydałaś synów Israela na ostrze miecza w dzień ich klęski.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITŻywiłaś odwieczną wrogość względem Izraela. W czasie jego niedoli, gdy przyszedł czas rozliczenia za winy, rzuciłaś jego synów na pastwę miecza.