« Eze 35:5 Księga Ezechiela 35:6 Eze 35:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Przeto żywię Ja, mówi Pan Bóg, że cię podam krwi, a krew cię gonić będzie; a gdy krwie nienawidzisz, krew cię gonić będzie.
2.GDAŃSKA.1881Dlatego, jako żyję Ja, mówi panujący pan, że cię podam na zabicie, a krew cię ścigać będzie; ponieważ krwi rozlewania w nienawiści nie masz, przetoż cię krew ścigać będzie.
3.GDAŃSKA.2017Dlatego, jak żyję, mówi Pan BóG, wydam cię na zabicie i krew będzie cię ścigać. Ponieważ nie znienawidziłaś krwi, krew będzie cię ścigać.
4.CYLKOWPrzeto żyw Ja, rzecze Pan Wiekuisty, że cię w krew obrócę, a krew cię ścigać będzie! Ponieważ przelewu krwi w nienawiści nie miałaś, przeto krew ścigać cię będzie!
5.TYSIĄCL.WYD5Dlatego - na moje życie! - wyrocznia Pana Boga: <Obrócę cię w krew>, krew ma cię prześladować. Ponieważ nie nienawidziłaś krwi, krew ma cię prześladować.
6.BRYTYJKADlatego – jakom żyw – mówi Wszechmocny Pan – sprawię, że będziesz krwawić i krew będzie cię ścigać; zaiste, przelewem krwi zawiniłaś i krew będzie cię ścigać.
7.POZNAŃSKAdlatego [jak prawdą jest, że] Ja żyję - wyrocznia Pana, Jahwe - zamienię cię w krew i krew będzie cię prześladować, bo krew miałaś w nienawiści, dlatego krew będzie cię prześladowała.
8.WARSZ.PRASKAoświadczam wam Edomici, na życie moje – taka jest wyrocznia Pana Boga – we krwi was zanurzę, krew będzie was ścigać. Bądźcie więc pewni, że ponieważ grzeszyliście przelewając krew, krew będzie was ścigać.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.a jestem żywy – mówi Pan, WIEKUISTY, dlatego zamienię cię w krew, i krew będzie cię ścigać! Przelewu krwi nie miałaś w nienawiści – i dlatego będzie cię ścigać krew!
10.EIB.BIBLIA.2016.LITDlatego, na moje życie - oświadcza Wszechmocny PAN - zawiniłaś przelewem krwi i krew będzie cię ścigać!