« Eze 35:6 Księga Ezechiela 35:7 Eze 35:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I uczynię górę Seir spustoszoną i pustą i zniosę z niej idącego i wracającego się.
2.GDAŃSKA.1881I obrócę górę Seir w wielkie spustoszenie, a wygubię z niej przechodzącego, i wracającego się;
3.GDAŃSKA.2017I zamienię górę Seir w wielkie spustoszenie, wygubię z niej każdego, który przechodzi i który wraca.
4.CYLKOWI obrócę górę Seir w pustkowie i ruinę, a wytracę z niej przychodzących i wracających.
5.TYSIĄCL.WYD5Górę Seir zamienię w pustkowie i ugór i wygubię na niej wszystko, co się tam porusza.
6.BRYTYJKAI obrócę górę Seir w straszliwe pustkowie, i wytępię z niej wszystkich, którzy chodzą tam i z powrotem.
7.POZNAŃSKAGórę Seir zamienię w pustynię i pustkowie oraz wytracę z niej tego, kto będzie przechodził i wracał.
8.WARSZ.PRASKAI zamienię górę Seir w bezludne pustkowie i wygładzę wszystko, cokolwiek porusza się na niej.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Górę Seir zamienię w pustkowie i ruinę, oraz wytracę z niej przychodzących i wracających.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITZamienię górę Seir w pustkowie i rumowisko i pozbawię ją nawet przechodniów.