« Eze 35:7 Księga Ezechiela 35:8 Eze 35:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I napełnię góry jéj pobitymi jéj: na pagórkach twoich i na dolinach twoich i na potokach pobici mieczem polęgą.
2.GDAŃSKA.1881I napełnię góry jej pobitymi jej; na pagórkach twoich, i na dolinach twoich, i przy wszystkich strumieniach twoich pobici mieczem polegną na nich;
3.GDAŃSKA.2017Jej góry napełnię jej zabitymi. Na twoich pagórkach, na twoich dolinach i we wszystkich twoich strumieniach padną pobici mieczem.
4.CYLKOWI napełnię jej wzgórza poległymi jej, twoje wyżyny i twoje doliny i wszystkie parowy twoje - pobici mieczem legną na nich.
5.TYSIĄCL.WYD5Pagórki twoje pokryję trupami, na twych wyżynach, na twych dolinach, we wszystkich parowach padać będą pobici mieczem.
6.BRYTYJKAI napełnię jej góry pobitymi; padną pobici mieczem na twoich pagórkach, w twoich dolinach i we wszystkich parowach.
7.POZNAŃSKAJej góry napełnię pomordowanymi, a polegli od miecza padną na twoich wzgórzach, twoich dolinach i wszystkich twoich potokach.
8.WARSZ.PRASKATrupami pokryję ich wzgórza. Padać będą od miecza na szczytach górskich, w dolinach i wszystkich zagłębieniach.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Napełnię jej wzgórza poległymi; twe wyżyny, twoje doliny i wszystkie twoje parowy; na nich legną pobici mieczem.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITJej góry napełnię pobitymi. Na twych wzgórzach, w dolinach i rozpadlinach leżeć będą powaleni mieczem.