« Eze 35:8 Księga Ezechiela 35:9 Eze 35:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Na pustki wieczne dam cię, a w mieściech twoich mieszkać nie będą: a poznacie, żem Ja Pan Bóg.
2.GDAŃSKA.1881Na pustynie wieczne podam cię, i w miastach twoich mieszkać nie będą; a dowiecie się, żem Ja Pan.
3.GDAŃSKA.2017Zamienię cię w wieczne spustoszenie i twoje miasta nie będą zamieszkałe. I poznacie, że ja jestem PANEM.
4.CYLKOWW pustkowia wieczne obrócę cię, a miasta twoje nie będą odbudowane, a poznacie, żem Ja Wiekuisty.
5.TYSIĄCL.WYD5Uczynię cię wiecznym pustkowiem, miasta twoje pozostaną już nie zamieszkane, i poznacie, że Ja jestem Pan.
6.BRYTYJKAW pustkowie wieczne obrócę cię, a twoje miasta nie będą zamieszkane; i poznacie, że Ja jestem Pan.
7.POZNAŃSKAZamienię cię w wieczne pustkowie, a twoje miasta nie będą zamieszkałe. I poznacie, że Ja jestem Jahwe.
8.WARSZ.PRASKAA ty staniesz się pustynią na zawsze, nikt nie będzie mieszkał w twoich miastach. I wtedy poznacie, że Ja jestem Panem.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zamienię cię w wieczne pustkowia, a twe miasta nie będą odbudowane, i poznacie, że Ja jestem WIEKUISTY!
10.EIB.BIBLIA.2016.LITZamienię cię w wieczne pustkowia, a twoje miasta nie będą zamieszkane - i przekonacie się, że Ja jestem PAN.