« Jan 20:26 Ewangelia Jana 20:27 Jan 20:28 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Potym mówi Thomaszowi: ściągni palec twój sam, a oglądaj ręce moje; i ściągni rękę twoję a włoż do boku mego, a nie bądź niewiernym, ale wierny.
2.WUJEK.1923Potem rzeki Thomaszowi: Włóż sam palec twój, a oglądaj ręce moje i ściągnij rękę twoję, a włóż w bok mój; a nie bądź niewiernym, ale wiernym.
3.RAKOW.NTPotym mówi Thomaszowi: Podaj palec twój ówdzie, a oglądaj ręce moje; A podaj rękę twą, i włóż ją w bok mój, a nie bądź niewiernym, ale wiernym.
4.GDAŃSKA.1881Potem rzekł Tomaszowi: Włóż sam palec twój, a oglądaj ręce moje i ściągnij rękę twoję, i włóż ją w bok mój, a nie bądź niewiernym, ale wiernym.
5.GDAŃSKA.2017Potem powiedział do Tomasza: Włóż tu swój palec i obejrzyj moje ręce, wyciągnij swoją rękę i włóż ją w mój bok, a nie bądź bez wiary, ale wierz.
6.SZCZEPAŃSKIPotem rzecze do Tomasza: Włóż palec twój tutaj, i oglądaj ręce moje; podnieś także rękę swą i włóż ją do boku mego, a nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym!
7.MARIAWICIPotem rzekł Tomaszowi: Włóż tu palec twój i oglądaj ręce Moje, i wyciągnij rękę Swoją i włóż w bok Mój, a nie bądź niedowiarkiem, ale wiernym.
8.GRZYM1936Potem zwrócił się do Tomasza: Włóż tutaj palec twój i obejrzyj ręce moje; wyciągnij rękę i włóż w bok mój, a nie bądź niedowiarkiem, ale wierzącym.
9.DĄBR.WUL.1973Potem rzekł do Tomasza: Włóż tu palec twój i oglądaj ręce moje, i wyciągnij rękę twoją, i włóż w bok mój, a nie bądź niewiernym, lecz wierzącym.
10.DĄBR.GR.1961Potem rzekł do Tomasza: Włóż tu palec i oglądaj ręce moje, i wyciągnij rękę, i włóż w bok mój, a nie bądź niewiernym, lecz wierzącym.
11.TYSIĄCL.WYD5Następnie rzekł do Tomasza: Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym.
12.BRYTYJKAPotem rzekł do Tomasza: Daj tu palec swój i oglądaj ręce moje, i daj tu rękę swoją, i włóż w bok mój, a nie bądź bez wiary, lecz wierz.
13.POZNAŃSKAPotem mówi Tomaszowi: - Włóż tutaj palec i oglądaj moje ręce, włóż także rękę do mojego boku i nie bądź niedowiarkiem, ale wierzącym.
14.WARSZ.PRASKAPotem rzekł do Tomasza: Przyłóż tu swój palec i zobacz moje ręce. Daj tu swoją rękę i włóż ją do rany mojego boku. Przestań już nie dowierzać, lecz uwierz.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Potem mówi Tomaszowi: Skieruj tutaj twój palec, zobacz moje ręce; skieruj twoją rękę i włóż do mojego boku, i nie bądź niewierny lecz wierzący.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPotem zwrócił się do Tomasza: Zbliż tu swój palec i obejrzyj moje ręce; zbliż swoją rękę i włóż w mój bok, i nie bądź bez wiary, ale wierz.
17.TOR.PRZ.2023Potem powiedział Tomaszowi: „Zbliż tu swój palec i zobacz moje ręce, i zbliż swoją rękę, i włóż w mój bok, i nie bądź niewierzący, lecz wierzący.”