« DzA 17:10 Dzieje Apostolskie 17:11 DzA 17:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A ci byli zacniejszego rodu niźli co w Thessalonice, którzy przyjęli słowo ze wszelaką ochotą, co dzień rozsądzając pisma, jeśliby się to tak miało.
2.WUJEK.1923A ci byli przedniejsi od tych, którzy są w Thessalonice, którzy przyjęli słowo ze wszystką ochotą, na każdy dzień wywiadując się Pisma, jeźliby się to tak miało.
3.RAKOW.NTA ci byli szlachetniejszy nad ony co w Tessalonice, którzy przyjęli onę mowę ze wszytką ochotą, na każdy dzień rozsądzając Pisma, jeśliby się miały te rzeczy tak.
4.GDAŃSKA.1881A cić byli zacniejsi nad one, co byli w Tesalonice, którzy przyjęli słowo Boże ze wszystką ochotą, na każdy dzień rozsądzając Pisma, jeźliby się tak miało.
5.GDAŃSKA.2017Ci byli szlachetniejsi od tych w Tesalonice, gdyż przyjęli słowo Boże z całą gotowością i codziennie badali Pisma, czy tak się sprawy mają.
6.JACZEWSKIZastali tu rozumniejszych ludzi niż w Tessalonice: słuchali oni z pilnością nauki i sprawdzali codziennie, czy zgadza się z Pismem to, co im mówionem było.
7.SZCZEPAŃSKICi jednak byli lepsi, niż w Tesalonice; to też przyjęli naukę z całą gorliwością i codziennie badali Pisma, czy rzecz tak się ma w istocie.
8.DĄBR.WUL.1973A byli oni szlachetniejszego serca od tych w Tesalonice, bo przyjęli słowo z całym zapałem i codziennie badali Pismo, czy tak się rzeczy mają.
9.DĄBR.GR.1961A ci mieli szlachetniejsze serca od Tesaloniczan i przyjęli słowo z całym zapałem i codziennie badali Pismo, czy tak się rzeczy mają.
10.TYSIĄCL.WYD5Ci byli szlachetniejsi od Tesaloniczan, przyjęli naukę z całą gorliwością i codziennie badali Pisma, czy istotnie tak jest.
11.BRYTYJKAKtórzy byli szlachetniejszego usposobienia niż owi w Tesalonice; przyjęli oni Słowo z całą gotowością i codziennie badali Pisma, czy tak się rzeczy mają.
12.POZNAŃSKACi szlachetnością przewyższali mieszkańców Tesaloniki, z całą gotowością przyjęli naukę i codziennie zastanawiali się na podstawie Pisma, czy to tak istotnie jest.
13.WARSZ.PRASKATamtejsi Żydzi byli życzliwsi od Tesaloniczan: okazali całą gotowość przyjęcia głoszonej im nauki i sami codziennie badali Pismo, pragnąc znaleźć potwierdzenie dla słów apostołów.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ci byli szlachetniejsi od tych w Tesalonikach, ponieważ z całą ochotą przyjęli słowo, co dzień badając Pisma, czy to się tak ma.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITktórzy się tam gromadzili, byli szlachetniejsi od tych w Tesalonikach. Przyjęli oni Słowo z całą otwartością i codziennie badali Pisma, sprawdzając, czy rzeczywiście tak się rzeczy mają.
16.TOR.NOWE.PRZ.A ci byli szlachetniejsi od tych w Tesalonice, gdyż przyjęli Słowo Boże z całą gotowością, codziennie badając Pisma, czy tak się te rzeczy mają.