« 1Moj 24:30 1 Księga Mojżeszowa 24:31 1Moj 24:32 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPi rzekł jest k niemu: „Pojdzi a wnidź, błogosławiony panie, przecz tu pirwej stojisz? Przyprawił jeśm dom i stanie wielbłądom”.
2.WUJEK.1923I rzekł do niego: Wnidź błogosławiony Pański: przecz na dworze stoisz? nagotowałem dom i miejsce wielbłądom.
3.GDAŃSKA.1881I rzekł do niego: Wnijdź błogosławiony Pański; przecz byś stał na dworze, jużem ja nagotował dom, i miejsce wielbłądom?
4.GDAŃSKA.2017I powiedział do niego: Wejdź, błogosławiony przez PANA. Czemu stoisz na dworze? Przygotowałem już dom i miejsce dla wielbłądów.
5.CYLKOWI rzekł: "Wnijdź, błogosławiony Wiekuistego! Czemuż stoisz na dworze? A jam wyprzątnął dom, i miejsce dla wielbłądów."
6.KRUSZYŃSKII rzekł: "Wejdź, błogosław Bogu, czemuż stoisz na dworze? Przygotowałem dom i miejsce dla wielbłądów".
7.MIESESi rzekł: „Wnijdź błogosławiony Wiekuistego! Dlaczego stoisz ty na dworze? a wszak ja wyprzątałem dom oraz miejsce dla wielbłądów”.
8.TYSIĄCL.WYD5rzekł do niego: Pójdź, błogosławiony przez Pana, czemu stoisz tu na dworze! Przygotowałem dom dla ciebie i miejsce dla twych wielbłądów.
9.BRYTYJKAi rzekł: Wejdź, błogosławiony Pana! Czemu stoisz na dworze? Wszak ja wyprzątnąłem dom i jest miejsce i dla wielbłądów.
10.POZNAŃSKAmówiąc: - Ty, któremu Jahwe błogosławi, wejdź! Czemu stoisz na dworze? Przygotowałem już dom i miejsce dla wielbłądów.
11.WARSZ.PRASKAi powiedział: Pójdź ze mną, o ty, błogosławiony przez Jahwe! Czemu stoisz na dworze? Już przygotowałem dla ciebie mój dom i miejsce dla wielbłądów.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I powiedział: Wejdź, błogosławiony WIEKUISTEGO. Czemu stoisz na dworze? Ja wysprzątałem dom i miejsce dla wielbłądów.
13.EIB.BIBLIA.2016Wejdź, gościu błogosławiony przez PANA! - zaprosił Laban. - Dlaczego masz stać na dworze? Przygotowałem dom. Jest miejsce dla wielbłądów.