« 1Moj 24:34 1 Księga Mojżeszowa 24:35 1Moj 24:36 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPa Pan Bog jest mego pana pożegnał i uczynił ji panem przez liczby, a dał jest jemu owiec, wołow, złota, śrebra, sług a służebnic i wielbłądow a osłow przewiele.
2.WUJEK.1923A Pan błogosławił panu memu bardzo, i uwielmożony jest: i nadał mu owiec i wołów, śrebra i złota, niewolników i niewolnic, wielbłądów i osłów.
3.GDAŃSKA.1881A Pan ubłogosławił pana mego bardzo, i stał się możnym; bo mu nadał owiec, i wołów, i srebra, i złota, i sług, i służebnic, i wielbłądów, i osłów.
4.GDAŃSKA.2017PAN pobłogosławił bardzo mego pana i stał się on zamożny. Dał mu bowiem owce i woły, srebra i złota, służących i służące, wielbłądy i osły.
5.CYLKOWA Wiekuisty pobłogosławił pana mojego bardzo, że stał się możnym; i dał mu trzody i rogaciznę, i srebro i złoto, i sługi i służebnice, i wielbłądy i osły.
6.KRUSZYŃSKIBóg pobłogosławił memu panu i stał się bardzo zamożnym. Dał mu stada owiec i wołów, srebro i złoto, sługi i służebnice, wielbłądy i osły.
7.MIESESWiekuisty błogosławił bardzo panu mojemu, iż stał się możnym: dał mu owiec i wołów, srebra i złota, niewolników i niewolnice, wielbłądy i osły.
8.TYSIĄCL.WYD5Pan w szczególny sposób pobłogosławił memu panu, toteż stał się on zamożny: dał mu drobne i większe bydło, srebro, złoto, niewolników, niewolnice, wielbłądy i osły.
9.BRYTYJKAPan udzielił panu mojemu obfitego błogosławieństwa, tak że stał się zamożnym; dał mu bowiem owce i bydło, srebro i złoto, niewolników i niewolnice, wielbłądy i osły.
10.POZNAŃSKAJahwe szczodrze pobłogosławił memu panu, tak że stał się możnym; dał mu owce i woły, srebro i złoto, sługi i służebnice, wielbłądy i osły.
11.WARSZ.PRASKAJahwe darzy mojego pana obficie swoim błogosławieństwem, tak że doszedł on do wielkiego bogactwa. Ma liczne stada owiec i wołów, dużo srebra i złota, niewolników i niewolnic, wielbłądów i osłów.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.WIEKUISTY bardzo pobłogosławił mego pana, tak, że stał się możnym. Dał mu trzody, rogaciznę, srebro i złoto, sługi i służebnice, wielbłądy oraz osły.
13.EIB.BIBLIA.2016PAN obdarzył mojego pana szczególnym błogosławieństwem. Dzięki temu stał się on potężny. PAN dał mu owce i bydło, srebro i złoto, niewolników i niewolnice, wielbłądy oraz osły.