« 1Moj 24:39 1 Księga Mojżeszowa 24:40 1Moj 24:41 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJP„Gospodzinci - rzecze - przed jegoż oczyma chodzę, pośle anjoła swego z tobą a twą cześć sposobi i przyniesiesz memu synu żonę z mego rodu a z domu oćca mego”.
2.WUJEK.1923Pan, prawi, przed którego oblicznością chodzę, pośle Anioła swego z tobą, i zdarzy drogę twoję: i weźmiesz żonę synowi memu z rodziny mojéj, i z domu ojca mego.
3.GDAŃSKA.1881Tedy mi odpowiedział: Pan, przed któregom ja obliczem chodził, pośle Anioła swego z tobą, i poszczęści drogę twoję; a weźmiesz żonę synowi memu z rodziny mojej, i z domu ojca mego.
4.GDAŃSKA.2017Odpowiedział mi: PAN, przed którym chodzę, pośle swego anioła z tobą i poszczęści twojej drodze; i weźmiesz dla mego syna żonę spośród moich krewnych i z domu mego ojca.
5.CYLKOWI odpowiedział mi: "Wiekuisty, co postępowałem przed Nim, poszle anioła swojego z tobą, i poszczęści drodze twojej, a weźmiesz żonę dla syna mojego, z rodziny mojej, i z domu ojca mojego.
6.KRUSZYŃSKIA on mi rzekł: Bóg, przed którym ja chodzę, wyśle przed tobą swego anioła, poszczęści ci w twej podróży i weźniesz dla syna mego żonę z mej rodziny i z domu ojca mego.
7.MIESESon zaś rzekł do mnie: „Wiekuisty, przed Którym postępowałem, On pośle anioła swojego z tobą i poszczęści twoją drogę – i pojmiesz żonę dla mojego syna z rodziny mojej, z domu ojca mego.
8.TYSIĄCL.WYD5odpowiedział mi: Pan, któremu służę, pośle z tobą swego anioła i sprawi, że zamiar twój ci się powiedzie, że weźmiesz żonę dla mego syna z rodziny mojej, z rodu mojego ojca.
9.BRYTYJKAA on mi odpowiedział: Pan, w którego społeczności trwam, pośle anioła swego z tobą i poszczęści drodze twojej, i weźmiesz żonę dla syna mojego z rodziny mojej i z domu ojca mojego.
10.POZNAŃSKAOn zaś odpowiedział: "Jahwe, któremu ja służę, wyśle swego anioła z tobą i poszczęści twej wyprawie, tak że weźmiesz żonę dla mego syna spośród moich krewnych, z domu mego ojca.
11.WARSZ.PRASKAOn rzekł na to: Jahwe, którego drogami chodzę, wyśle przed tobą swego anioła, abyś osiągnął cel twojej podróży. Masz sprowadzić dla mojego syna żonę z mojego rodu, z rodziny mojego ojca.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale mi odpowiedział: WIEKUISTY, Ten przed którym chodziłem, pośle z tobą swojego anioła oraz poszczęści twojej drodze; zatem weźmiesz żonę dla mojego syna z mojej rodziny, z domu mojego ojca.
13.EIB.BIBLIA.2016A on na to: PAN, któremu służę, pośle z tobą anioła i poszczęści twojej drodze. Weźmiesz zatem dla mojego syna żonę z mojej rodziny i z domu mojego ojca.