« 1Moj 24:41 1 Księga Mojżeszowa 24:42 1Moj 24:43 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPTedyśm przyszedł ku studnicy i rzekł jeśm: Panie Boże pana mego Abrama, gdyżeś[m] zeźrzał jej cześć, jam też w niej ninie,
2.WUJEK.1923Przyszedłem tedy dzisiaj do studnie wody i rzekłem: Panie, Boże pana mego Abrahama, jeźliś zdarzył drogę moję, po któréj teraz chodzę:
3.GDAŃSKA.1881Przyszedłem tedy dziś do studni, i rzekłem Panie, Boże pana mego Abrahama, jeźliż ty teraz szczęścisz drogę moję, którę ja idę:
4.GDAŃSKA.2017Przyszedłem więc dziś do studni i powiedziałem: PANIE, Boże mego pana Abrahama, jeśli teraz chcesz poszczęścić mojej podróży, którą odbywam;
5.CYLKOWI przybyłem dzisiaj do źródła; i rzekłem: Wiekuisty, Boże pana mojego Abrahama, gdybyś raczył też poszczęścić drodze mojej, po której idę!
6.KRUSZYŃSKII przybyłem dzisiaj do źródła rzekłem: Panie, Boże pana mego Abrahama, jeśli jest szczęście w mej drodze, którą ja odbywam,
7.MIESESSkoro przybyłem dziś do tego źródła, rzekłem: „Boże Wiekuisty pana mojego Abrahama, jeśli raczysz poszczęścić drogę mą, po której kroczę:
8.TYSIĄCL.WYD5Gdy więc dziś przyszedłem do źródła, modliłem się: Panie, Boże pana mego Abrahama, jeśli chcesz mi poszczęścić w drodze, jaką tutaj odbyłem,
9.BRYTYJKAGdy przybyłem dziś do źródła, rzekłem: Panie, Boże pana mojego Abrahama, jeśli Ty chcesz poszczęścić drodze mojej, po której kroczę,
10.POZNAŃSKADzisiaj więc przyszedłem do źródła i rzekłem: "O Jahwe, Boże Abrahama, mego pana! Obyś zechciał poszczęścić tej wyprawie, którą właśnie odbywam!
11.WARSZ.PRASKATak więc przyszedłem dzisiaj na to miejsce, w okolice studni, i tak mówiłem: Jahwe, Boże pana mojego, Abrahama, spraw, żeby podróż, w którą się udałem, osiągnęła swój cel.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc dzisiaj przybyłem do źródła i powiedziałem: WIEKUISTY, Boże mojego pana Abrahama, gdybyś raczył poszczęścić mojej drodze, po której idę.
13.EIB.BIBLIA.2016Gdy więc dziś przyszedłem do źródła, poprosiłem: PANIE, Boże mojego pana Abrahama, jeśli chcesz poszczęścić mej drodze, spraw to, o co proszę.