« 1Moj 24:49 1 Księga Mojżeszowa 24:50 1Moj 24:51 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPOtpowiedział Laban [syn] a Matuel[ow]: „Od Pana Bogać ta rzecz poszła i nie możemyć nics bez jego wolej uczynić jinego ani z tobą cso mowić.
2.WUJEK.1923I odpowiedzieli Laban i Bathuel: Od Pana wyszła mowa: nie możemy nad wolą jego co innego mówić z tobą.
3.GDAŃSKA.1881Tedy odpowiedział Laban i Batuel, mówiąc: Od Pana ta rzecz wyszła; my tobie w niczem przeczyć nie możemy.
4.GDAŃSKA.2017Wtedy Laban i Betuel odpowiedzieli: Ta sprawa pochodzi od PANA. My nie możemy ci powiedzieć ani dobrze, ani źle.
5.CYLKOWI odpowiedzieli Laban i Betuel i rzekli: "od Wiekuistego wyszła ta rzecz; nie możemy ci powiedzieć ani źle, ani dobrze.
6.KRUSZYŃSKILaban i Bathuel odpowiedzieli, mówiąc: "Od Boga pochodzi ta rzecz, nie możemy ci powiedzieć ani źle, ani dobrze.
7.MIESESNato odpowiedzieli Laban i Bětūēl i rzekli: „Od Wiekuistego wyszła ta rzecz, nie możem powiedzieć ci źle albo dobrze”.
8.TYSIĄCL.WYD5Wtedy Laban i Betuel tak odpowiedzieli: Ponieważ Pan tak zamierzył, nie możemy ci powiedzieć nie lub tak.
9.BRYTYJKAWtedy odpowiedzieli Laban i Betuel: Od Pana ta rzecz wyszła, dlatego nie możemy do tego nic dodać.
10.POZNAŃSKAWtedy Laban i Batuel tak odpowiedzieli: - Ta sprawa pochodzi od Jahwe! My więc nie możemy ci nic powiedzieć ani przeciw, ani też za.
11.WARSZ.PRASKANa to odpowiedzieli Laban i Betuel: Sprawa wyszła od Pana i nie do nas należy powiedzieć ci 'tak' lub 'nie'.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc Laban i Betuel odpowiedzieli, mówiąc: Ta rzecz wyszła od WIEKUISTEGO; nie możemy ci powiedzieć ani źle, ani dobrze.
13.EIB.BIBLIA.2016Wtedy Laban i Betuel stwierdzili: Sprawa ta wyszła od PANA. Nie jesteśmy w stanie czegokolwiek do tego dodać.