« 1Moj 24:7 1 Księga Mojżeszowa 24:8 1Moj 24:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA pakliby żona nie chciała sam przyć, nie będziesz przysięgi winien, ale syna mego nie wodzi tam zasię”.
2.WUJEK.1923A jeźli nie zechce białagłowa jechać z tobą, tedy nie będziesz obowiązany przysięgą: tylko syna mego nie odprowadzaj tam.
3.GDAŃSKA.1881A jeźliby nie chciała ona niewiasta iść z tobą, wolny będziesz od tego poprzysiężenia mego; tylko syna mego nie zaprowadzaj tam.
4.GDAŃSKA.2017A jeśli ta kobieta nie zechce pójść z tobą, będziesz zwolniony z mojej przysięgi. Tylko nie prowadź tam mego syna.
5.CYLKOWA gdyby nie zechciała niewiasta owa pójść za tobą, zwolnionym będziesz z tej klątwy mojej. Tylko syna mojego nie zaprowadzaj tam!"
6.KRUSZYŃSKIA gdyby nie chciała niewiasta pójść za tobą, będziesz wolny od mego zaprzysiężenia, tylko syna mojego tam nie odprowadzaj".
7.MIESESA jeśli ta kobieta nie zechce podążyć za tobą, – będziesz zwolniony z tej mojej przysięgi, lecz tam syna mojego nie zawiedź z powrotem”.
8.TYSIĄCL.WYD5A gdyby owa kobieta nie chciała przyjść z tobą, wtedy jesteś zwolniony z tej przysięgi; jednak syna mego nie wolno ci tam odprowadzać.
9.BRYTYJKAA jeśli ta kobieta nie zechce pójść z tobą, będziesz zwolniony od tej przysięgi mojej; tylko nie prowadź tam syna mego.
10.POZNAŃSKAGdyby zaś owa kobieta nie chciała iść z tobą, wtedy będziesz wolny od złożonej mi przysięgi. Ale syna mego tam nie prowadź!
11.WARSZ.PRASKAA gdyby wybrana kobieta nie zgodziła się przyjść z tobą, możesz się czuć zwolniony od zachowania przysięgi, którą mi złożyłeś. Ale mojemu synowi w żadnym wypadku nie możesz pozwolić, żeby tam się udał.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A gdyby ta niewiasta nie zechciała pójść za tobą, będziesz zwolniony z mojego zaklęcia. Tylko nie zaprowadzaj tam mego syna.
13.EIB.BIBLIA.2016Jeśli natomiast ta kobieta nie zechce wrócić z tobą, będziesz zwolniony z przysięgi, którą mi złożysz. Mego syna jednak tam nie zabieraj.