« 1Moj 24:8 1 Księga Mojżeszowa 24:9 1Moj 24:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPTegdy sługa, położyw rękę pod biodra Abrahamowy swego pana i przysiągł jemu na ta słowa.
2.WUJEK.1923Podłożył tedy sługa rękę swoję pod biodrę pana swego, i przysiągł mu na tę mowę.
3.GDAŃSKA.1881Podłożył tedy sługa rękę swoję pod biodro Abrahama, pana swego, i przysiągł mu na to.
4.GDAŃSKA.2017Wtedy sługa podłożył rękę pod biodro swego pana Abrahama i przysiągł mu to.
5.CYLKOWI położył sługa rękę swoję pod biodro Abrahama, pana swojego, i zaprzysiągł mu to.
6.KRUSZYŃSKII położył sługa rękę pod biodro Abrahama, pana swego i poprzysiągł mu, co do tej sprawy.
7.MIESESSługa włożył rękę swą pod biodro Abrahama i poprzysiągł tę umowę.
8.TYSIĄCL.WYD5Wtedy sługa położył rękę pod biodro Abrahama, pana swego, i przysiągł mu spełnić te słowa.
9.BRYTYJKAWtedy położył sługa rękę swoją pod biodro Abrahama, pana swojego, i przysiągł na to.
10.POZNAŃSKAPołożył więc sługa swą rękę pod biodro Abrahama, swojego pana, i złożył przysięgę zgodnie z tym życzeniem.
11.WARSZ.PRASKAWtedy sługa położył swoją rękę pod biodro swojego pana, Abrahama, i przysiągł uczynić tak, jak mu pan kazał.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc sługa położył swoją rękę pod biodro Abrahama, swego pana oraz mu to zaprzysiągł.
13.EIB.BIBLIA.2016Po tych wyjaśnieniach sługa położył rękę pod biodro swego pana, Abrahama, i złożył mu przysięgę w tej sprawie.