« 1Sam 31:9 1 Księga Samuela 31:10 1Sam 31:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A położyli zbroję jego we zborze Astaroth, a ciało jego zawiesili na murze Bethsan.
2.GDAŃSKA.1881I położyli zbroję jego w kościele Astarot; ale ciało jego przybili na murze Betsan.
3.GDAŃSKA.2017Jego zbroję położyli w świątyni Asztarty, a jego ciało przybili do muru Bet-Szean.
4.CYLKOWI złożyli zbroje jego w przybytku Astarty, zwłoki zaś jego obwiesili na murze Betszanu.
5.KRUSZYŃSKIUmieścili zbroję jego w zborze Astarty, a zwłoki jego obwiesili na murach Bethszan.
6.TYSIĄCL.WYD5Zbroję jego złożyli w świątyni Asztarty, a ciało powiesili na murze Bet-Szean.
7.BRYTYJKAZbroję zaś jego złożyli w świątyni Asztarty, a jego zwłoki powiesili na murze Bet-Szeanu.
8.POZNAŃSKAJego broń złożyli w świątyni Asztarty, a ciało zawiesili na murach Bet-Szean.
9.WARSZ.PRASKABroń Saula umieścili w świątyni Asztarte, a jego ciało powiesili na murze Bet–Szean.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Potem złożyli jego zbroję w przybytku Astarty, zaś jego zwłoki zawiesili na murze Beth–Szeanu.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITJego zbroję złożyli w świątyni Asztarot, a jego zwłoki zatknęli na murze Bet-Szean.